9. razred

1. 6. 2020 (PON)

 • URNIK: od 1. 6. 2020 naprej velja urnik, ki je veljal pred zaprtjem šole zaradi razglasitve epidemije.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

25. 5. 2020 (PON)

——————————————————————————————————————————————————————-

22. 5. 2020 (PET)

 • LUM: Notranji prostor
 • MAT: Odvisnost dveh količin
 • SLJ: JOSIP MURN ALEKSANDROV: PESEM
  • Učenci bodo prebrali pesem Josipa Murna Aleksandrova: Pesem in rešili vse zahtevane naloge; zapis v zvezek in reševanje delovnega lista.
 • RU: NAVODILA ZA VRNITEV V ŠOLO IN POUK OD 25. 5. 2020
  • Učenci bodo seznanjeni z ocenjevanjem znanja, ki jih še čaka in z zaključevanjem ocen pri vseh predmetih.
 • ZGO: Usoda slovenskega naroda na Koroškem in na Madžarskem
 • AI2: 
  • Pisno ocenjevanje

21. 5. 2020 (ČET)

 • ŠPORTNI DAN: PLES

20. 5. 2020 (SRE)

 • BIO: Vrste biotske raznovrstnosti
 • KEM: Beljakovine – naravni polimeri
 • SLJ: DRAGOTIN KETTE: NA OTČEVEM GROBU
  • Učenci bodo prebrali pesem Dragotina Ketteja; Na otčevem grobu in rešili vse zahtevane naloge; zapis v zvezek in reševanje nalog.
 • GEO: Dinarski svet – Kraški pojavi
 • TJN: Meine Bewerbung – pisni izdelek
 • ŠPO: Kolo športa

19. 5. 2020 (TOR)

 • MAT: Odvisnost dveh količin
 • SLJ: OTON ŽUPANČIČ: ŽEBLJARSKA – OBRAVNAVA UB – DL
  • Učenci bodo ponovno prebrali pesem Žebljarska in rešili delovni list.
 • GEO: Dinarski svet – naravnogeografske značilnosti
 • ZGO: Osvoboditev ali okupacija Trsta
 • FIZ: Električno delo in moč
 • TJN: Mein Lebeslauf – pisni izdelek

18. 5. 2020 (PON)

 • GUM: Hiphop
  • Učenci bodo ob poslušanju hiphopa risali grafite v zvezek.
 • MAT: Množica točk v koordinatnem sistemu
 • SLJ: OTON ŽUPANČIČ: ŽEBLJARSKA
  • Učenci bodo prebrali pesem Žebljarska, si razlago o pesmi in življenjepis avtorja prepisali v zvezek in odgovorili na vprašanja.
 • KEM: Beljakovine, aminokisline, utrjevanje
 • BIO: Biotska raznovrstnost, razvrščanje organizmov v sistem
 • ŠPO: Kolo športa
 • AI1: 
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

15. 5. 2020 (PET)

 • LUM: Notranji prostor
 • MAT: Ali si že mojster?
 • SLJ: IZDELAVA PPT PREDSTAVITVE O LITERARNIH OBDOBJIH V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI
  • Učenci si bodo prebrali navodila za izdelavo PPT prestavitve o literarnih obdobjih in jo začeli pisati.
 • RU: POGOVOR O OCENJEVANJU ZNANJA IN ZAKLJUČEVANJU OCEN
  • Učenci bodo seznanjeni z ocenjevanjem znanja, ki jih še čaka in z zaključevanjem ocen pri vseh predmetih.
 • ZGO: P
 • AI2: 
  • O
  • P

14. 5. 2020 (ČET)

 • FIZ: Analiza preizkusa znanja
 • MAT: Sestavljena telesa
 • TJN: Analiza ocenjevanja, navodila in kriteriji za popravo negativnih ocen
 • SLJ: OBDOBJE MODERNA
  • Učenci si bodo pogledali spletne predstavitve o literarnem obdobju moderna in rešili delovni list.
 • OGK: Ocenjevanje znanja

13. 5. 2020 (SRE)

 • BIO: Priprava plakatov, ekosistemi
 • KEM: Naravni in sintezni poliamidi
 • SLJ: OBDOBJE MODERNA
  • Učenci bodo spoznali literarno obdobje moderna ter si o obdobju naredili izpiske v zvezek.
 • GEO: Dinarski svet – uvod
 • TJN: Ocenjevanje znanja, zadnji dan oddaje besedila, do 14.00 ure.
 • ŠPO: Tabata

12. 5. 2020 (TOR)

 • MAT: Površina in prostornina krogle
 • SLJ: SIMON GREGORČIČ: SOČI – OBRAVNAVA UB – DL
  • Učenci bodo ponovno prebrali pesem Soči in rešili delovni list.
 • GEO: Alpski svet – utrjevanje
 • ZGO: Posledice vojne v Sloveniji in obnova domovine
 • FIZ: Elektrika
  • Ocenjevanje znanja
 • TJN: Zeitformen – Online Teste

11. 5. 2020 (PON)

 • GUM: Hiphop
  • Učenci bodo spoznali temeljne značilnosti in razvoj hiphopa in se preizkusili kot DJ-ji.
 • MAT: Enakostranični stožec
 • SLJ: SIMON GREGORČIČ: SOČI
  • Učenci bodo prebrali pesem Soči, si razlago o pesmi in življenjepis avtorja prepisali v zvezek in poustvarjali svojo pesem.
 • KEM: Razdelitev in funkcija beljakovin
 • BIO: Izdelava plakata
 • ŠPO: Tabata
 • AI1: 
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

8. 5. 2020 (PET)

 • LUM: Notranji prostor
 • MAT: Prostornina stožca
 • SLJ: IVAN CANKAR: BOBI – POUSTVARJANJE UB
  • Učenci bodo v zvezke za književnost ali v Wordu napisali zaokroženo umetnostno besedilo z uvodom, jedrom in zaključkom, glede na ponujena navodila.
 • RU: OBVESTILO O VRNITVI DEVETOŠOLCEV V ŠOLSKE KLOPI
  • Učenci bodo seznanjeni z vrnitvijo v šolske klopi, s pogoji vrnitve, urnikov in potekom dela v šoli.
 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje: Državljanska vojna in nova oblast V Sloveniji in Jugoslaviji.
 • AI2: 
  • Ogledajo recept na youtube in rešijo delovni list.
  • Preberejo besedilo tradicionalnem načinu kuhanja Maorov in rešijo naloge razumevanja.

7. 5. 2020 (ČET)

 • FIZ: Vezave upornikov
 • MAT: Prostornina stožca
 • TJN: Zeitformen – Wiederholung
  • Ocenjevanje znanja: sreda, 13. 5. 2020
 • SLJ: OCENJEVANJE ZNANJA – reševanje pisnega ocenjevanja znanja na spletni aplikaciji Google form (omejen čas reševanja, učenci morajo preverjanje rešiti in oddati najkasneje do 14.00 ure)
  • Učenci bodo na spletni aplikaciji Google form rešili spletno pisno ocenjevanje znanja na temo stavčni členi, odvisniki in priredja ter ga posredovali učiteljici.
 • OGK: Igrajmo se doma

6. 5. 2020 (SRE)

 • BIO: Priprava plakatov, ekosistemi
 • KEM: Analiza preverjanja preko Zooma
 • SLJ: IVAN CANKAR: BOBI – BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali UB Ivana Cankarja z naslovom Bobi in rešili vse zahtevane naloge; miselni vzorec, odgovori na vprašanja in življenjepis o avtorju.
 • GEO: Alpski svet – družbenogeografske značilnosti
 • TJN: Zeitformen, Wiederholung, učni listi
  • Ocenjevanje znanja: sreda 13. 5. 2020
 • ŠPO: Gibalni raziskovalec

5. 5. 2020 (TOR)

 • ŠPORTNI DAN – GOZDNI ATLETSKI MNOGOBOJ

4. 5. 2020 (PON)

 • GUM: Učenčev pogled na glasbo in kriteriji ocenjevanja
  • Učencem bom predstavila kriterije ocenjevanja, oni pa bodo dokončali svoje predstavitve, video srečanje ZOOM
 • MAT: Plašč in površina stožca
 • SLJ: POUSTVARJANJE NA TEMO PRVOMAJSKE POČITNICE V ČASU »KORONA VIRUSA«
  • Učenci bodo V ZVEZKE ZA KNJIŽEVNOST ALI V WORD napisali doživljajski spis o tem, kaj so počeli med počitnicami, glede na to, da so morali OSTATI DOMA«, saj smo v času Korona virusa.
 • KEM: Aminokisline, gradniki beljakovin
 • BIO: Razdelitev tem za plakat in navodila za delo
 • ŠPO: Gibalni raziskovalec
 • AI1: 
  • Utrjevanje pred preverjanjem.
  • PISNO PREVERJANJE (Join – Formative).

——————————————————————————————————————————————————————-

24. 4. 2020 (PET)

 • Tehniški dan: Strokovna ekskurzija v slovensko pokrajino – Idrijsko hribovje!

23. 4. 2020 (ČET)

 • FIZ: Elektrika
  • Utrjevanje znanja
 • MAT: Plašč in površina stožca
 • TJN: Energie U-str. 94, 95, 96 DZ, str. 101, 102, 103
 • SLJ: PREVERJANJE ZNANJA – reševanje pisnega preverjanja znanja na spletni aplikaciji Google form (omejen čas reševanja, učenci morajo preverjanje rešiti in oddati najkasneje do 14.00 ure)
  • Učenci bodo na spletni aplikaciji Google form rešili spletno pisno preverjanje znanja na temo stavčni členi, odvisniki in priredja ter ga posredovali učiteljici.
 • OGK: Orodja in stroji ter površinska zaščita kovin
  • 2. preverjanje znanja

22. 4. 2020 (SRE)

 • BIO: OGLED FILMA ŽEJNI SVET
 • KEM: Preverjanje in utrjevanje snovi
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE PRIREDIJ
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o priredjih s pomočjo interaktivnih delovnih listov.
 • GEO: Alpski svet – družbenogeografske značilnosti
 • TJN: Luft und Luftdruck  U-str. 92, 93, DZ-str. 98, 99, 100
 • ŠPO: Atletika – tekalni dnevnik; počep in skleca

21. 4. 2020 (TOR)

 • MAT: Opis in vrste stožca
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o odvisnikih s pomočjo interaktivnih delovnih listov.
 • GEO: Alpski svet – naravnogeografske značilnosti
 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje: Posledice aprilske vojne, boj za osvoboditev in življenje med vojno.
 • FIZ: Zveza med tokom in napetostjo
  • 2. preverjanje znanja
 • TJN: Aus Glas U-str.91, DZ, str. 95, 96, 97

20. 4. 2020 (PON)

 • GUM: Glasba in delo
  • Učenci naredijo PPT predstavitev in rešijo kviz.
 • MAT: Ali si že mojster?
 • SLJ: UTRJEVANJE STAVČNIH ČLENOV
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o stavčnih členih s pomočjo interaktivnih delovnih listov.
 • KEM: Beljakovine
 • BIO: Poimenovanje in razvrščanje organizmov
 • ŠPO: Atletika (tekaški dnevnik; kviz iz atletike)
 • AI1: 
  • Ogledajo recept na youtube in rešijo delovni list.
  • Preberejo besedilo tradicionalnem načinu kuhanja Maorov in rešijo naloge razumevanja.

——————————————————————————————————————————————————————-

17. 4. 2020 (PET)

 • LUM: Barvna perspektiva, nadaljevanje
 • MAT: Verjetnost, izražena s števili
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE PRIREDIJ IN ODVISNIKOV, S POMOČJO INTEAKTIVNIH NALOG
  • Učenci bodo na elektronsko pošto dobili linke s spletnimi interaktivnimi vajami, s katerimi bodo utrjevali in vadili priredja in odvisnike.
 • RU: POVRATNA INFORMACIJA O SLABOSTIH IN PREDNOSTIH DELA NA DALJAVO
  • Učence znova opomnim, da mi pošljejo izpolnjen dnevnik dela pri slovenščini in list za samovrednotenje.
  • Učencem naročim, da mi v 10 povedih napišejo slabosti in prednosti dela na daljavo, ki so jih ugotovili po treh tednih takšnega dela.
 • ZGO: Kako se je razvijala nova oblast v Sloveniji in Jugoslaviji
 • AI2: EASTER
  • Učenci dobijo na razpolago več velikonočnih receptov. Enega izberejo, preberejo, prevedejo.
  • S pomočjo recepta pripravijo pecivo (in se slikajo z njim ter sliko pošljejo) ali napišejo recept za potico v angleškem jeziku in priložijo slovenski recept.

16. 4. 2020 (ČET)

 • FIZ: Zveza med tokom in napetostjo
  • Preverjanje znanja
 • MAT: Verjetnost, izražena s števili
 • TJN: Widerholungsübungen – interaktivne naloge
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE PRIREDIJ S POMOČJO INTEAKTIVNIH NALOG
  • Učenci bodo na elektronsko pošto dobili linke s spletnimi interaktivnimi vajami, s katerimi bodo utrjevali in vadili priredja.
 • OGK: Orodja in stroji ter površinska zaščita kovin
  • Preverjanje znanja

15. 4. 2020 (SRE)

 • BIO: Utrjevanje in ponavljanje snovi: evolucija
 • KEM: Utrjevanje s križanko
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE SKLOPA, Z ZNANJEM NAD OBLAKE 2. DEL
  • Učenci bodo utrdili in ponovili znanje o priredjih z reševanjem nalog v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 9, strani 51–54.
 • GEO: Alpski svet
 • TJN: Adjektivdeklination – ponovitev – učni listi
 • ŠPO: Atletika: tekaški dnevnik; križanka

14. 4. 2020 (TOR)

 • MAT: Poskus, dogodek, vrste dogodkov, verjetnost dogodka
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE SKLOPA, Z ZNANJEM NAD OBLAKE 1. DEL
  • Učenci bodo utrdili in ponovili znanje o priredjih z reševanjem nalog v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 9, strani 47–51.
 • GEO: ANALIZA preverjanja znanja
 • ZGO: Nova oblast v Sloveniji in Jugoslaviji
 • FIZ: Merjenje toka in napetosti
  • Preverjanje znanja
 • TJN: Adjektideklination – ponovitev, DZ, str. 74

——————————————————————————————————————————————————————-

10. 4. 2020 (PET)

 • LUM: Prostorsko učinkovanje čistih barv (barvna perspektiva), nadaljevanje
 • MAT: Povezava aritmetične sredine, modusa, mediane in škatle z brki
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE SKLOPA, DELOVNI LIST IN INTEAKTIVNE VAJE
  • Učenci bodo s pomočjo delovnega lista ponovili znanje o tvornem in trpnem stavku, podredju in priredju ter svoje znanje utrdili še z reševanjem zabavnih spletnih nalog o priredju in podredju.
 • RU: POVRATNA INFORMACIJA O SLABOSTIH IN PREDNOSTIH DELA NA DALJAVO
  • Učence znova opomnim, da mi do večera pošljejo izpolnjen dnevnik dela pri slovenščini in list za samovrednotenje.
  • Učencem naročim, da mi v 10 povedih napišejo slabosti in prednosti dela na daljavo, ki so jih ugotovili po treh tednih takšnega dela.
 • ZGO: Življenje v času vojne
 • AI2: EASTER
  • Učenci dobijo na razpolago več velikonočnih receptov. Enega izberejo, preberejo, prevedejo.
  • S pomočjo recepta pripravijo pecivo (in se slikajo z njim ter sliko pošljejo) ali napišejo recept za potico v angleškem jeziku in priložijo slovenski recept.

9. 4. 2020 (ČET)

 • FIZ: Zveza med tokom in napetostjo
  • Učenci predelajo snov in jo zapišejo v zvezek
 • MAT: Škatla z brki
 • TJN: Widerholungsübungen – inteaktivne naloge
 • SLJ: UTRJEVANJE TVORNEGA IN TRPENGA STAVKA – DELOVNI LIST
  • Učenci bodo s pomočjo delovnega lista ponovili in utrdili znanje o tvornem in trpnem stavku oziroma glagolskemu načinu.
 • OGK: Površinska zaščita kovin
  • Učenci s pomočjo spleta in pogovora s starši spoznajo različne načine površinske zaščite kovin.

8. 4. 2020 (SRE)

 • BIO: Samostojna razvojna veja človeka
 • KEM: Sestava modelov polisaharidov
 • SLJ: UTRJEVANJE TVORNEGA IN TRPNEGA STAVKA
  • Učenci si bodo v zvezke prepisali dodatno razlago o tvornem in trpnem stavku, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 9, strani 44–46.
 • GEO: Utrjevanje Predalpski svet
 • TJN: Genussmittel und Essstörungen, U, str. 88, 89, 90
 • ŠPO: Športno vzgojni karton

7. 4. 2020 (TOR)

 • MAT: Mediana
 • SLJ: TVORNI IN TRPNI STAVEK
  • Učenci bodo spoznali tvorni in trpni stavek ter njegove značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 9, strani 42–44.
 • GEO: Utrjevanje Predalpski svet
 • ZGO: Boj za osvoboditev
 • FIZ: Merjenje toka in napetosti
  • Učenci naredijo vaje s pomočjo virtualnega laboratorija. Rezultate meritev zapišejo v zvezek.
 • TJN:
  • Die Ernährungspyramide U, str. 86, 87 – Was essen wir?
  • On-line-Texte und Übungen, DZ, str. 95

6. 4. 2020 (PON)

 • GUM: Glasba in mladi
 • MAT: Modus
 • SLJ: SKLEP IN POSLEDICA – SKLEPALNO IN POSLEDIČNO PRIREDJE
  • Učenci bodo spoznali sklepalno in posledično priredje ter njune značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 9, strani 31–35.
 • KEM: Ogljikovi hidrati spletne naloge
 • BIO: Evolucijska zgodovina primatov
 • ŠPO: Športno vzgojni karton
 • AI1: Poprava nalog in reševanje nalog s časom present simple-utrjevanje na goformative

——————————————————————————————————————————————————————-

3. 4. 2020 (PET)

 • LUM: Prostorsko učinkovanje čistih barv
 • MAT: Aritmetična sredina števil
 • SLJ: UTRJEVANJE PRIREDIJ
  • Učenci si bodo v zvezke prepisali tabelo z vsemi priredji in značilnimi vezniki ter svoje znanje o priredjih utrdili s kratkim pisnim preverjanjem znanja.
 • RU: DNEVNIK OPRAVLJENEGA DELA IN SAMOVREDNOTENJE NAPREDKA IN ANKETA O DELU NA DALJAVO
  • Učence znova opomnim, da mi do večera pošljejo izpolnjen dnevnik dela pri slovenščini in list za samovrednotenje, da izvem, kje so ta teden naleteli na težave.
  • Znova bodo rešili anketo o delu na daljavo, od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 ter podali svoje predloge za izboljšave.
 • ZGO: Življenje slovencev med obema vojnama.
 • AI2:
  • Food and meals (utrjevanje parts of speech)
  • Food and meals

2. 4. 2020 (ČET)

 • FIZ: Kratek stik in varovalka
  • Učenci predelajo snov, rešijo naloge v DZ, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Zaporedje
 • TJN: So frühstückt die Welt U-str. 84, 85, 86
 • SLJ: UTRJEVANJE PRIREDIJ
  • Učenci bodo s pomočjo delovnega lista 2 ponovili in utrdili znanje o priredjih.
 • IŠP: Odbojka: enojni in dvojnega bloka.
 • OGK: Orodja za obdelavo kovin – utrjevanje
  • Učenci izdelajo vprašalnik in ga pošljejo učitelju.

1. 4. 2020 (SRE)

 • BIO: Primerjava razvoja zarodkov
 • KEM: Polisaharidi, škrob, celuloza, glikogen
 • SLJ: UTRJEVANJE PRIREDIJ
  • Učenci si bodo v zvezke prepisali tabelo priredij in s pomočjo delovnega lista 1 ponovili znanje o priredjih.
 • GEO: Predalpski svet
 • TJN: Zehn Ernährungstipps U-str. 82, 83, DZ-str. 92, 93, 94
 • ŠPO: Nogomet: poigravanja z žogo

31. 3. 2020 (TOR)

 • MAT: Vzorci
 • SLJ: POJASNILO – POJASNJEVALNO PRIREDJE
  • Učenci bodo spoznali pojasnjevalno priredje ter njegove značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 9, strani 35–38.
 • GEO: Predalpski svet
 • ZGO: Položaj slovenskih manjšin
 • FIZ: Električna napetost – vaje
  • Učenci ponovijo snov, rešijo naloge v zvezek, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • TJN: Richtige Ernährung (Adverbien)

30. 3. 2020 (PON)

 • GUM: Učenci o glasbi 20. in 21. stoletja
  • Opis izbrane teme.
 • MAT: Ponavljanje in utrjevanje o piramidah
 • SLJ: SKLEP IN POSLEDICA – SKLEPALNO IN POSLEDIČNO PRIREDJE
  • Učenci bodo spoznali sklepalno in posledično priredje ter njune značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 9, strani 31–35.
 • KEM: Disaharidi
 • BIO: Primerjava razvoja zarodkov
 • ŠPO: Nogomet: poigravanja z žogo
 • AI1:
  • Utrjevanje
  • Deli živali in opis živali

——————————————————————————————————————————————————————-

23. 3. 2020 (PON)

 • GUM: Učenci o glasbi 20. in 21. stoletja
  • Učenci bodo izbrali glasbenika, zvrst ali skupino 20. in 21. stoletja, ki bi jo radi predstavili svojim sošolcem in meni. Povedali bodo, zakaj so si to temo izbrali in zapisali kriterije uspešnosti.
 • MAT: Empirična preiskava
  • Učenci bodo izdelali spletno anketo. Podrobna navodila dobijo učenci na svoje e – naslove.
 • SLJ: Ponovitev podredja in odvisnikov
 • KEM: Ogljikovi hidrati
 • BIO: Dokazi evolucije – fosili
 • ŠPO: Splošna kondicijska pripravljenost (vaje za moč ramenskega obroča, trupa in nog); kviz
 • AI1:
  • Utrjevanje present simple in present continuous (interaktivne vaje)
  • Animals (razvrščanje v skupine)

24. 3. 2020 (TOR)

 • MAT: Empirična preiskava – izdelovanje seminarske naloge
 • SLJ: ODVISNIKI – UTRJEVANJE
  • Učenci bodo ponovili odvisnike, tako da bodo od strani 14 do 17, rešili vse naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 9 in poslan delovni list.
 • GEO: Predalpske pokrajine (splošen geografski oris pokrajine)
 • ZGO: Preverjanje in utrjevanje
 • FIZ: Učenci ponovijo snov, rešijo naloge v zvezek, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • TJN: Bewegung, Bewegung
  • Učenci utrjujejo in ponovijo svoje besedišče na temo Bewegung, Sport und gesundes Leben. Učenci rešujejo naloge v delovnem zvezku. Učenci pripravijo nabor besedišča na tematiko.
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) berejo knjižici za nemško bralno značko EPI Lesepreis, ki jih imajo doma (razvijajo bralno razumevanje). Pole za tekmovanje rešujejo v četrtek.

25. 3. 2020 (SRE)

 • BIO: Primerjanje anatomske zgradbe
 • KEM: Monosaharidi
 • SLJ: PRIREDNO ZLOŽENA POVED, SOČASNA IN ZAPOREDNA DEJANJA – VEZALNO PRIREDJE
  • Učenci bodo rešili vse naloge na strani 18, tema: Priredno zložena poved in vse naloge na straneh od 19 do 21, naloge od  1. do 10. (učenca J.S. in F.R. ne rešita nalogi 8. in 10. na strani 21), v  oranžnem DZ, Slovenščina v oblaku 9.
 • GEO: Predalpske pokrajine (splošen geografski oris pokrajine)
 • TJN: Wiederholung: Wir lesen. Textarbeit.
  • Učenci razvijajo bralno tehniko in bralno razumevanje ob daljšem besedilu (knjigi) v nemščini.
  • Učenci zapišejo obnovo knjige v nemščini, ki so si jo izbrali v šolski knjižnici. Učenci se pripravljajo za predstavitev vsebine prebrane knjige v nemščini, torej na ustno preverjanje in ocenjevanje znanja, ki bo uresničeno, ko pridemo v šolo.
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) berejo knjižici za nemško bralno značko EPI Lesepreis, ki jih imajo doma. Pole za tekmovanje rešujejo v četrtek.
 • ŠPO: Splošna kondicijska pripravljenost

26. 3. 2020 (ČET)

 • FIZ: Električna napetost
  • Učenci predelajo snov, rešijo naloge v DZ, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Empirična preiskava – izdelovanje seminarske naloge
 • TJN: Wir lesen.
  • Učenci razvijajo bralno tehniko in bralno razumevanje ob daljšem besedilu (knjigi) v nemščini. Učenci berejo glasno. Izberejo si vsaj tri različna besedila iz učbenika in napišejo  kratek povzetek besedila ali besedilo ilustrirajo v zvezek
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) rešujejo naloge za nemško bralno značko EPI Lesepreis.
 • SLJ: IZBIRA – LOČNO PRIREDJE
  • Učenci bodo prepisali razlago o ločnem priredju v zvezek, pregledali rešitve nalog o vezalnem priredju in rešili vse naloge od  1. do 8., od 22 do 25, tema: Izbira (učenca J.S. in F.R. ne rešita nalogo 7. na strani 25), v  oranžnem DZ, Slovenščina v oblaku 9.
 • IŠP: Odbojka: pravila igre in sodniški znaki, kviz
  • Učenci na spletni strani samostojno preberejo vse o pravilih pri odbojki ter rešijo kviz na spletni strani in preverijo rezultate
 • OGK: Orodja za obdelavo kovin
  • Učenci izdelajo plakat in ga prinesejo k prvi uri OGK v šolo.

27. 3. 2020 (PET)

 • LUM: Animacija
 • MAT: Empirična preiskava – izdelovanje seminarske naloge
 • SLJ:
  • STOPNJEVANA DEJANJA, NASPROTJE – STONJEVALNO IN PROTIVNO PRIREDJE
   • Učenci bodo prepisali razlagi o stopnjevalnem in protivnem priredju v zvezek, pregledali rešitve nalog o ločnem priredju in rešili vse naloge od 1. do 8. na straneh od 26 do 28, tema: Stopnjevana dejanja in naloge 1. do 9., na straneh od 28 do 31 (učenca J.S. in F.R. ne rešita nalogo 8. na strani 31), v  oranžnem DZ, Slovenščina v oblaku 9.
 • RU: DNEVNIK OPRAVLJENEGA DELA IN SAMOVREDNOTENJE NAPREDKA IN ANKETA O DELU NA DALJAVO
  • Učencem pošljem navodilo in jih opomnim, da mi do večera pošljejo izpolnjen dnevnik dela pri slovenščini in list za samovrednotenje, da izvem, kje so naleteli na težave.
  • Obenem jih bom povprašala, kako se jim je zdelo delo na daljavo, ali jim je bilo všeč, prenaporno, kaj bi spremenili in kako … Pošljem jim kratko anketo na ENKI, da dobim povratne informacije.
 • ZGO: GOSPODARSTVO PRI SLOVENCIH MED OBEMA VOJNAMA
 • AI2:
  • Besedne vrste
   • Učenci bodo spoznali štiri besedne vrste (samostalnik, pridevnik, prislov in glagol). S pomočjo gradiva bodo rešili naloge. Nato bodo ki so jih prejeli v prejšnjih urah razvrstili v skupine.
  • FOOD
   • Učenci bodo spoznali izraze za živila in nekatere jedi po svetu. S pomočjo besed iz prejšnje ure, bodo napisali zgodbo na temo hrana.