3. razred

15. 5. 2020 (PET)

 • SLJ: PREPIS
 • MAT: UTRJEVANJE ZNANJA
 • ŠPO: IGRE Z ŽOGO
 • LUM: Kiparstvo: SESTAVLJANJE KIPARSKE OBLIKE IZ NARAVNIH MATERIALOV NA PROSTEM

14. 5. 2020 (ČET)

 • MAT: ŠTEVILA DO 1000
 • ŠPO: OBVLADOVANJE ŽOGE Z NOGO
 • SLJ: Pravljica: PEKARNA MIŠMAŠ

13. 5. 2020 (SRE)

 • TJN: MEINE FAMILIE – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo rešili delovni list o družinskih članih in ponovili besedišče o opisu sebe, družine in poklicev.
 • SLJ: Pravopisne zmožnosti
 • MAT: ŠTEVILA DO 1000
 • SPO: UČIM SE UČITI – poskus, GIBANJE
 • GUM: Orkester

12. 5. 2020 (TOR)

 • ŠPO: OBVLADOVANJE ŽOGE Z NOGO
 • SLJ: Pravljica: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON
 • MAT: ŠTEVILA DO 1000
 • SPO: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE

11. 5. 2020 (PON)

 • SLJ: ŠOPEK – poslušanje neumetnostnega besedila
 • TJN: MEINE FAMILIE
  • Učenci bodo v zvezke za nemščino prepisali poimenovanja za družinske člane ter rešili delovni list o družinskih članih.
 • MAT: ŠTEVILA DO 1000
 • SPO: ŽIVIM ZDRAVO
 • GUM: Pesem: Sonce

——————————————————————————————————————————————————————-

8. 5. 2020 (PET)

 • SLJ: BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM – protipomenke
 • MAT: ENICA, DESETICA, STOTICA, TISOČICA
 • ŠPO: GIMNASTIČNE VAJE IN OBVLADOVANJE ŽOGE
 • LUM: Risanje: LINEARNE IN TOČKOVNE TEKSTURE; LAVIRANA RISBA – človeška figura

7. 5. 2020 (ČET)

 • MAT: ČRTA, TOČKA
 • ŠPO: GIMNASTIČNE VAJE IN OBVLADOVANJE ŽOGE
 • SLJ: Pesem: Resni ljudje

6. 5. 2020 (SRE)

 • TJN: DIE MAHLZEITEN
  • Učenci bodo v zvezke za nemščino prepisali poimenovanja za hrano in obroke (ki jih najdete v pobarvanki, tema obroki) in pobarvali pobarvanke ter izpolnite tabeli o obrokih.
 • SLJ: BESEDE Z ENAKIM POMENOM – sopomenke
 • MAT: SKLADNI LIKI
 • SPO: ŽIVIM ZDRAVO
 • GUM: Peter Iljič Čajkovski: NEMŠKA PESEM

5. 5. 2020 (TOR)

 • ŠPORTBI DAN – POHOD

4. 5. 2020 (PON)

 • SLJ: OD KOD? KJE? KAM? – raba krajevnih vprašalnih prislovov
 • TJN: DIE BERUFE
  • Učenci bodo v zvezke za nemščino prepisali poimenovanja za poklice ter rešili delovni list o poklicih.
 • MAT: SIMETRIJA
 • SPO: ČUTILA
 • GUM: RAZLIČNE ZVRSTI GLASBE

——————————————————————————————————————————————————————-

24. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: Domišljijska zgodba
 • MAT: Preverim svoje znanje
 • LUM: Kiparstvo: OBLIKOVANJE LUTKE IZ PLASTENKE – marioneta

23. 4. 2020 (ČET)

 • MAT: Liki
 • ŠPO: Podajanje in lovljenje žoge
 • SLJ: Risanka: PALČICA

22. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: PREVERJANJE ZNANJA – zvočni posnetek
  • Učenci bodo skupaj s starši naredili zvočni posnetek o znanju besedišča na temo števila, barve, šolske potrebščine, živali in sadje ter zelenjava ter ga posredovali učiteljici – najkasneje do 24. 4. 2020 do 20.00 ure.
 • SLJ: U
 • MAT: Učim se učiti. Liki
 • SPO: Človeško telo
 • GUM: Ljudska pesem: KAJ JE TEBI, MUCEK MALI?

21. 4. 2020 (TOR)

 • ŠPO: Vodenje žoge
 • SLJ: Pravljica: PALČICA
 • MAT: Telesa
 • SPO: Človeško telo

20. 4. 2020 (PON)

 • SLJ: Spoznali smo, Preverim svoje znanje
 • TJN: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE PRED PREVERJANJEM ZNANJA
  • Učenci bodo utrjevali in ponavljali besedišče o številih, barvah, šolskih potrebščinah, živalih in sadju ter zelenjavi pred preverjanjem znanja.
 • MAT: Ponavljanje in utrjevanje
 • SPO: Naš mali projekt: MARIONETA
 • GUM: Koračnica

——————————————————————————————————————————————————————-

17. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: ČEMU MORAMO PITI VODO – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila
 • MAT: RAČUNAM DO 100
 • LUM: Ilustracija: UPODOBITEV PRAVLJICE V STRIPU  – Jure kvak kvak

16. 4. 2020 (ČET)

 • MAT: ŠTEVILSKI IZRAZI
 • ŠPO: Vadba po postajah
 • SLJ: Lutkovna predstava: BAGDADSKI TATIČ

15. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: DAS OSTERN, DIE TIERE, DIE JAHRESZEITEN, DAS WETTER UND DIE KÖRPERTEILE – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo ponovili in utrdili besedišče na teme: velika noč, letni časi, vreme in dele telesa ter reševali zabavne spletne naloge.
 • SLJ: Prepis – preverjanje pravopisnih zmožnosti
 • MAT: ŠTEVILSKI IZRAZI
 • SPO: ODPADKI
 • GUM: SPOZNAJMO TOLKALA – poslušanje

14. 4. 2020 (TOR)

 • ŠPO: VAJE ZA MOČ ROK
 • SLJ: Pravljica: JURE KVAK KVAK
 • MAT: ŠTEVILSKI IZRAZI
 • SPO: ODPADKI

——————————————————————————————————————————————————————-

10. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: ZDRAVILNE RASTLINE – branje in razčlenjevanje krajših neumetnostnih besedil
 • MAT: ZAKON O ZDRUŽEVANJU PRI MNOŽENJU
 • LUM: SLIKANJE: poslikava velikonočnega jajca, v poljubni tehniki in izdelava velikonočne dekoracije

9. 4. 2020 (ČET)

 • MAT: PREVERIM SVOJE ZNANJE, MISELNI OREHI
 • ŠPO: VAJE ZA RAVNOTEŽJE
 • SLJ: PRAVLJICA: Mandi, velikonočni zajček

8. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: DIE JAHRESZEITEN, DIE SCHULSACHEN – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo ponovili in utrdili besedišče na temi letni časi in šolske potrebščine ter reševali zabavne spletne naloge.
 • SLJ: ŠOLSKI JEDILNIK – izpeljava pridevnika iz samostalnika za snovnost
 • MAT: MNOŽENJE IN DELJENJE Z 0
 • SPO: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE
 • GUM: SPOZNAJMO TOLKALA

7. 4. 2020 (TOR)

 • ŠPO: LJUDSKI PLESI
 • SLJ: SKRB ZA ZDRAVJE – branje in razčlenjevanje neumetnostnih besedil
 • MAT: DELJENJE Z 1
 • SPO: OD SKICE DO ZEMLJEVIDA

6. 4. 2020 (PON)

 • SLJ: BESEDE Z OŽJIM IN BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM
 • TJN: DAS WETTER, DIE JAHRESZEITEN, DIE KÖRPERTEILE, DIE ZAHLEN 0–20 – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo ponovili besedišče o letnih časih, delih telesa, številih do 20 in reševali zabavne spletne naloge.
 • MAT: POŠTEVANKA ŠTEVILA 1
 • SPO: ORIENTACIJA
 • GUM: Slovenska ljudska: NA PLANINCAH LUŠTNO BITI

——————————————————————————————————————————————————————-

3. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: Narek – preverjanje pravopisnih zmožnosti
 • MAT: Poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10
 • LUM: Namenskost slikarskih podlag (slikanje na večjem formatu) – cvetoči travnik

2. 4. 2020 (ČET)

 • MAT: Dan, teden
 • ŠPO: Stare otroške igre v naravi
 • SLJ: Zgodba: Popravljalnica igrač

1. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: DIE TIERE – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo ponovili in utrdili opis živali ter njihovo značilno gibanje in reševali zabavne spletne naloge.
 • SLJ: Varčujemo – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila
 • MAT: Deljenje s 7
 • SPO: Domača pokrajina
 • GUM: Pesem ima ritem

31. 3. 2020 (TOR)

 • ŠPO: Sprehod
 • SLJ: Pravljica: Možiček med dimniki
 • MAT: Poštevanka števila 7
 • SPO: Naš kraj

30. 3. 2020 (PON)

 • SLJ: Spoznali smo. Preverim svoje znanje
 • TJN: DIE TIERE
  • Učenci bodo ponovili besedišče o živalih, se naučili o opisu živali ter njihovem značilnem gibanju in reševali zabavne spletne naloge.
 • MAT: Načrt
 • SPO: Mesto in vas
 • GUM: Pesem ima melodijo

——————————————————————————————————————————————————————-

23. 3. 2020 (PON)

 • SLJ: NA EKSKURZIJI – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila
 • TJN: Das Aplhabet
 • MAT: Preverim svoje znanje in miselni orehi
 • SPO: Dediščina našega kraja
 • GUM: Petje že znanih pesmi, poslušanje glasbe in ples

24. 3. 2020 (TOR)

 • ŠPO: Gibanje na svežem zraku
 • SLJ: OPIS POTI – tvorjenje neumetnostnega besedila (zvezek za slj)
 • MAT: Poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 in 10
 • SPO: Spoznali smo, Preverim svoje znanje

25. 3. 2020 (SRE)

 • TJN: DAS ALPHABET – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo ponovili nemško abecedo, tako da bodo v zvezke za nemščino prepisali besedilo in ga pobarvali po navodilih.
 • SLJ: JURE, JURČEK – manjšalnice
 • MAT: Reši saj zmoreš
 • SPO: Naselja
 • GUM: Petje že znanih pesmi, poslušanje glasbe in ples

26. 3. 2020 (ČET)

 • MAT: Orientacija
 • ŠPO: Vaje za moč
 • SLJ: Lutkovna predstava: VŽIGALNIK

27. 3. 2020 (PET)

 • SLJ: Pravljica: Hans Christian Andersen-VŽIGALNIK
 • MAT: Mreža
 • LUM: Ilustracija pravljice VŽIGALNIK s poljubno likovno tehniko