8. razred

3. 6. 2020 (SRE)

 • od 3. 6. 2020 naprej se ponovno pričenja pouk v šoli.

2. 6. 2020 (TOR)

 • ZGO: I
 • GEO: Avstralija
 • FIZ: Utrjevanje znanja
 • MAT: Ponavljanje o Pitagorovem izreku
 • TJN: Wiederholung
 • SLJ: ANTON TOMAŽ LINHART: ŽUPANOVA MICKA – delovni list
  • Učenci bodo prebrali še drugo dramsko besedilo, komedijo Antona Tomaža Linharta: Županova Micka ter rešili delovni list.

1. 6. 2020 (PON)

 • ŠPO: Cooperjev test
 • TJN: Wiederholung
 • GUM: Ustvarjanje ritma in melodije
  • Učenci svojo pesem, ki so jo napisali v prejšnjem tednu, ritmizirajo ali uglasbijo.
 • SLJ: ANTON TOMAŽ LINHART: ŽUPANOVA MICKA
  • Učenci bodo prebrali dramsko besedilo, komedijo Antona Tomaža Linharta: Županova Micka in v zvezke odgovorili na vprašanja ter si prepisali razlago.
 • MAT: Ponavljanje o Pitagorovem izreku
 • AI1: 
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

29. 5. 2020 (PET)

 • MAT: Pitagorov izrek v rombu
 • KEM: Ogljikovodiki z dvojnimi in trojnimi vezmi
 • ZGO: Industrijska revolucija
 • LUM: Oblikovanje plastičnih oblik – montažni kip
 • AI2: 
  • O
  • P
 • ŠSP: Vadba moči in ravnotežja

28. 5. 2020 (ČET)

 • DKE: G
 • SLJ: NIKO GRAFENAUER: SKRIVNOST – BRANJE UB – DL
  • Učenci bodo prebrali pesem Nika Grafenauerja: Skrivnost in rešili vse zahtevane naloge ter delovni list.
 • FIZ: Tlak
 • MAT: Pitagorov izrek v rombu
 • TIT: Elementi, ki prenašajo gibanje
 • BIO: Kri, srce in ustno ocenjevanje
 • OGK: Mojster s kladivom

27. 5. 2020 (SRE)

 • TJN: Glück- U, str.90
 • SLJ: VLADIMIR NAZOR: GALJOTOVA PESEM – BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali pesem Vladimirja Nazorja: Galjotova pesem in rešili vse zahtevane naloge; zapis v zvezek in reševanje nalog v berilu.
 • GEO: Avstralija
 • KEM: Zapisovanje formul ogljikovodikov
 • ŠPO: Razvijanje vzdržljivosti
 • RU: R

26. 5. 2020 (TOR)

 • ZGO: Industriajska revolucija
 • GEO: Avstralija in Oceanija
 • FIZ: Tlak
  • Utrjevanje znanja
 • MAT: Pitagorov izrek v trapezu
 • TJN: Dass- und Wenn-Sätze, U, str. 89
 • SLJ: NIKO GRAFENAUER: ŽIVLJENJE – REŠEVANJE DL
  • Učenci bodo še enkrat prebrali pesem Nika Grafenauerja: Življenje, v Berilu 8 in rešili delovni list.

25. 5. 2020 (PON)

 • ŠPO: Ocenjevanje
 • TJN: Über das Befinden und Gefühle, U-str. 88
 • GUM: Slovenska glasba v romantiki
  • Iskali bodo slušne primere in jih analizirali – poslušanje
 • SLJ: NIKO GRAFENAUER: ŽIVLJENJE
  • Učenci bodo prebrali pesem Nika Grafenauerja: Življenje in v zvezke odgovorili na vprašanja.
 • MAT: Pitagorov izrek v trapezu
 • AI1: 
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

22. 5. 2020 (PET)

 • MAT: Ponavljanje o Pitagorovem izreku
 • KEM: Osebna izkaznica ogljikovodikov
 • ZGO: Značilnosti zgodnega kapitalizma
 • LUM: Oblikovanje plastičnih oblik – montažni kip
 • AI2: 
  • O
  • P
 • ŠSP: Tae bo

21. 5. 2020 (ČET)

 • ŠPORTNI DAN: PLES

20. 5. 2020 (SRE)

 • TJN: Rezepte aus dem Mittelalter, U-str. 87, DZ, str. 92
 • SLJ: JANEZ MENART: KMEČKA BALADA – BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali pesem Janeza Menarta, Kmečka balada in rešili vse zahtevane naloge; zapis v zvezek in reševanje nalog.
 • BIO: Dihanje, zgradba dihal
 • KEM: Formule in modeli ogljikovodikov
 • ŠPO: Kolo športa
 • RU: Razredna ura

19. 5. 2020 (TOR)

 • ZGO: Ocenjevanje znanja
 • GEO: Utrjevanje
 • FIZ: Tlak v tekočinah
  • Ocenjevanje znanja
 • MAT: Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku
 • TJN: Geschichte und Tradition, U-str. 87
 • SLJ: TONE PARTLJIČ: MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK – BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali dramsko besedilo Toneta Partljiča: Moj ata, socialistični kulak, v Berilu 8, v zvezek prepisali razlago o odlomku in odgovorili na vprašanja.

18. 5. 2020 (PON)

 • ŠPO: Kolo športa
 • TJN: Geschichte und Tradition, U-str. 86
 • GUM: Slovenska glasba v romantiki
  • Učenci bodo delali s pomočjo i-Učbenika – igranje na virtualno klaviaturo: Bodi zdrava, domovina.
 • SLJ: LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: STAREJŠI BRAT – BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali črtico Leva Nikolajeviča Tolstoja: Starejši brat in rešili delovni list.
 • MAT: Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku
 • AI1: 
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

15. 5. 2020 (PET)

 • MAT: Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku
 • KEM: Raznolikost molekul ogljikovodikov
 • ZGO: P
 • LUM: Količinsko barvno nasprotje
 • AI2: 
  • O
  • P
 • ŠSP: Navodila za izdelavo plakata

14. 5. 2020 (ČET)

 • DKE: Globalizacija
 • SLJ: ANTON AŠKERC: ČAŠA NESMRTNOSTI – BRANJE UB
  • Učenci bodo v Berilu 9 prebrali pesem Čaša nesmrtnosti in rešili delovni list.
 • FIZ: Analiza preizkusa znanja
 • MAT: Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku
 • TIT: Elementi, ki omogočajo gibanje
  • Utrjevanje znanja
 • BIO: Analiza pisnega preverjanja
 • OGK: Ocenjevanje znanja

13. 5. 2020 (SRE)

 • TJN: Das Leben im Mittelalter, U-str. 83, 84 in DZ, str. 90, 91, 92
 • SLJ: IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA – DL
  • Učenci bodo prebrali še enkrat prebrali odlomek iz Listov iz Visoške kronike in rešili vse zahtevane naloge; zapis v zvezek in reševanje delovnega lista.
 • GEO: Preverjanje – Latinska Amerika
 • KEM: Ogljikovodiki
 • ŠPO: Tabata
 • RU: Razredna ura

12. 5. 2020 (TOR)

 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje
 • GEO: Latinska Amerika – utrjevanje
 • FIZ: Astronomija
  • Ocenjevanje znanja
 • MAT: Pitagorov izrek v kvadratu
 • TJN: Analiza ocenjevanja in poprava
 • SLJ: IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA – BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali Liste iz Visoške kronike v Berilu 8, v zvezek prepisali razlago o odlomku in odgovorili na vprašanja.

11. 5. 2020 (PON)

 • ŠPO: Tabata
 • TJN: Ocenjevanje znanja, časovno omejen test, do 14.00
 • GUM: Slovenska glasba v romantiki
  • Učenci bodo delali s pomočjo i-Učbenika.
 • SLJ: JANKO KERSTNIK: MAČKOVA OČETA, OBRAVNAVA UB IN REŠEVANJE DL
  • Učenci bodo še enkrat prebrali črtico Janka Kersnika: Mačkova očeta in rešili delovni list.
 • MAT: Pitagorov izrek v kvadratu
 • AI1: 
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

8. 5. 2020 (PET)

 • MAT: Pitagorov izrek v pravokotniku
 • KEM: Analiza preverjanja preko Zooma
 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje: Avsto-Ogrske in leto 1848
 • LUM: Količinsko barvno nasprotje
 • AI2: 
  • Ogledajo recept na youtube in rešijo delovni list.
  • Preberejo besedilo tradicionalnem načinu kuhanja Maorov in rešijo naloge razumevanja.
 • ŠSP: Tek: spremljanje srčnega utripa

7. 5. 2020 (ČET)

 • DKE: Globalizacija
 • SLJ: OCENJEVANJE ZNANJA – reševanje pisnega ocenjevanja znanja na spletni aplikaciji Google form (omejen čas reševanja, učenci morajo preverjanje rešiti in oddati najkasneje do 14.00 ure)
  • Učenci bodo na spletni aplikaciji Google form rešili spletno pisno ocenjevanje znanja na temo odvisniki in stavčni členi ter ga posredovali učiteljici.
 • FIZ: Tlak
 • MAT: Pitagorov izrek v pravokotniku
 • TIT: Elementi, ki omogočajo gibanje
 • BIO: Pisno preverjanje znanja
 • OGK: Igrajmo se doma

6. 5. 2020 (SRE)

 • TJN: Übungen zum Präteritum, interaktivne naloge
  • Ocenjevanje znanja: ponedeljek, 11. 5. 2020
 • SLJ: JANKO KERSTNIK: MAČKOVA OČETA, BRANJE UB
  • Učenci bodo prebrali UB Janko Kersnik z naslovom Mačkova očeta in rešili vse zahtevane naloge; odgovori na vprašanja, zapis definicije o črtici in življenjepis o avtorju.
 • BIO: Bolezni prebavil
 • KEM: Pisno preverjanje znanja
 • ŠPO: Gibalni raziskovalec
 • RU: Razredna ura

5. 5. 2020 (TOR)

 • ŠPORTNI DAN – GOZDNI ATLETSKI MNOGOBOJ

4. 5. 2020 (PON)

 • ŠPO: Gibalni raziskovalec
 • TJN: Ponavljanje in utrjevanje, interaktivne naloge
 • GUM: Preverjanje in kriteriji ocenjevanja
  • Učencem bom predstavila kriterije ocenjevanja, pogovarjali pa se bomo tudi v živo preko aplikacije ZOOM v torek
 • SLJ: POUSTVARJANJE NA TEMO PRVOMAJSKE POČITNICE V ČASU »KORONA VIRUSA«
  • Učenci bodo V ZVEZKE ZA KNJIŽEVNOST ALI V WORD napisali doživljajski spis o tem, kaj so počeli med počitnicami, glede na to, da so morali OSTATI DOMA«, saj smo v času Korona virusa.
 • MAT: Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
 • AI1: 
  • Utrjevanje pred preverjanjem.
  • PISNO PREVERJANJE (Join – Formative).

——————————————————————————————————————————————————————-

24. 4. 2020 (PET)

 • Tehniški dan: Strokovna ekskurzija v slovensko pokrajino – Idrijsko hribovje!

23. 4. 2020 (ČET)

 • DKE: Globalizacija
 • SLJ: PREVERJANJE ZNANJA – reševanje pisnega preverjanja znanja na spletni aplikaciji Google form (omejen čas reševanja, učenci morajo preverjanje rešiti in oddati najkasneje do 14.00 ure)
  • Učenci bodo na spletni aplikaciji Google form rešili spletno pisno preverjanje znanja na temo odvisniki in stavčni členi ter ga posredovali učiteljici.
 • FIZ: Astronomija
  • Utrjevanje znanja
 • MAT: Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
 • TIT: Motorji z notranjim zgorevanjem
  • 2. preverjanje znanja
 • BIO: Tanko črevo, jetra
 • OGK: Orodja in stroji ter površinska zaščita kovin
  • 2. preverjanje znanja

22. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: Preverjanje znanja (Mittelalter / Präteritum)
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o odvisnikih s pomočjo interaktivnih delovnih listov.
 • BIO: Prebava v želodcu
 • KEM: OGLED FILMA ŽEJNI SVET
 • ŠPO: Atletika – tekalni dnevnik; počep in skleca
 • RU: Učenje na daljavo – dopisovanje

21. 4. 2020 (TOR)

 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje: Leto revolucij in pomlad narodov
 • GEO: Gospodarstvo Južne Amerike
 • FIZ: Astronomija
  • 2. preverjanje znanja
 • MAT: Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
 • TJN: Märchen schreiben, učni listi
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o odvisnikih s pomočjo interaktivnih delovnih listov.

20. 4. 2020 (PON)

 • ŠPO: Atletika (tekaški dnevnik; vaje za moč-počep in skleca)
 • TJN: Wie das Märchen geboren wurde, U – str. 82, 83
 • GUM: Opereta
  • Učenci delajo z iUčbenikom in ritmično ustvarjajo ob poslušanju.
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o odvisnikih s pomočjo interaktivnih delovnih listov.
 • MAT: Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku
 • AI1: 
  • Ogledajo recept na youtube in rešijo delovni list.
  • Preberejo besedilo tradicionalnem načinu kuhanja Maorov in rešijo naloge razumevanja.

——————————————————————————————————————————————————————-

17. 4. 2020 (PET)

 • MAT: Pravokotni trikotnik
 • KEM: Nekovine, kroženje dušika
 • ZGO: Leto 1848 in Slovenci
 • LUM: Količinsko barvno nasprotje
 • AI2: EASTER
  • Učenci dobijo na razpolago več velikonočnih receptov. Enega izberejo, preberejo, prevedejo.
  • S pomočjo recepta pripravijo pecivo (in se slikajo z njim ter sliko pošljejo) ali napišejo recept za potico v angleškem jeziku in priložijo slovenski recept.
 • ŠSP: SKP: vaje v gozdu

16. 4. 2020 (ČET)

 • DKE: Ponavljanje in utrjevanje
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV – SPLETNE VAJE
  • Učenci bodo na elektronsko pošto dobili linke s spletnimi interaktivnimi vajami, s katerimi bodo utrjevali in vadili ODVISNIKE.
 • FIZ: Astronomija
  • Preverjanje znanja
 • MAT: Pravokotni trikotnik
 • TIT: Motorji z notranjim zgorevanjem
  • Preverjanje znanja
 • BIO: Prebava v želodcu
 • OGK: Orodja in stroji ter površinska zaščita kovin
  • Preverjanje znanja

15. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: Geschichten und Sagen …, U – str. 79, 80, DZ, str. 85, 86, 87
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV, Z ZNANJEM NAD OBLAKE, 2. DEL IN SPLETNE VAJE
  • Učenci bodo utrdili in ponovili znanje o odvisnikih z reševanjem nalog v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 8, strani 42–43 ter utrdili svoje znanje s spletnimi nalogami o odvisnikih.
 • BIO: Prebava se začne v ustni votlini
 • KEM: Utrjevanje s križanko
 • ŠPO: Atletika: tekaški dnevnik; križanka
 • RU: S

14. 4. 2020 (TOR)

 • ZGO: Kako se je oblikovala demokracija
 • GEO: Amazonski gozd
 • FIZ: Astronomija
  • Preverjanje znanja
 • MAT: Preverjanje znanja o krogu
 • TJN: Ich möchte Ritter werden: U-str. 77, 78, DZ, str. 84, 85 – Ü23, 24
 • SLJ: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE SKLOPA, Z ZNANJEM NAD OBLAKE 1. DEL
  • Učenci bodo utrdili in ponovili znanje o odvisnikih z reševanjem nalog v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 8, strani 39–42.

——————————————————————————————————————————————————————-

10. 4. 2020 (PET)

 • MAT: Preverjanje o krogu
 • KEM: Prehodni elementi, utrjevanje
 • ZGO: Značilnosti dualizma
 • LUM: Nizanje prostorskih planov, nadaljevanje
 • AI2: EASTER
  • Učenci dobijo na razpolago več velikonočnih receptov. Enega izberejo, preberejo, prevedejo.
  • S pomočjo recepta pripravijo pecivo (in se slikajo z njim ter sliko pošljejo) ali napišejo recept za potico v angleškem jeziku in priložijo slovenski recept.
 • ŠSP: SKP: vaje za vzdrževanje in razvoj različnih  pojavnih oblik moči

9. 4. 2020 (ČET)

 • DKE: Finance, delo in gospodarstvo
 • SLJ: PRILASTKOV ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali dopustni odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge, v oranžnem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 8, strani 37–38.
 • FIZ: Zgodovina astronomije
  • Učenci predelajo snov, rešijo naloge v delovnem zvezku.
 • MAT: Ponavljanje o krogu
 • TIT: Motorji z notranjim zgorevanjem
  • Učenci odsvojijo znanja s pomočjo vsebin na ponujenem e naslovu.
 • BIO: Kožne tvorbe
 • OGK: Površinska zaščita kovin
  • Učenci s pomočjo spleta in pogovora s starši spoznajo različne načine površinske zaščite kovin.

8. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: Ein Ritter zu Besuch U-str. 76, interaktivne naloge
 • SLJ: PREDMETNI ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali predmetni odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 8, strani 33–36.
 • BIO: Kožna čutila
 • KEM: ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU – ponavljanje
 • ŠPO: Športno vzgojni karton
 • RU: Shema izobraževanja v RS, srednješolski programi

7. 4. 2020 (TOR)

 • ZGO: Kako je nastala Avsto-Ogrska
 • GEO: Podnebje Južne Amerike uvod
 • FIZ: Luna  in mrki
  • Učenci predelajo snov in rešijo naloge v delovnem zvezku.
 • MAT: Ponavljanje o krogu
 • TJN: Rüstung und Waffen, U-str. 75, DZ- str. 82, 83, 84
 • SLJ: OSEBKOV ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali osebkov odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 8, strani 30–32.

6. 4. 2020 (PON)

 • ŠPO: Športno vzgojni karton
 • TJN: Die Ritter und das Rittertum, U- str.74, DZ- str. 81, 82
 • GUM: Slovenska glasba in kviz
 • SLJ: DOPUSTNI ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali dopustni odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge, v oranžnem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 8, strani 28–29.
 • MAT: Krožni kolobar
 • AI1: Poprava nalog in reševanje nalog s časom present simple-utrjevanje na goformative

——————————————————————————————————————————————————————-

3. 4. 2020 (PET)

 • MAT: Ploščina krožnega izseka
 • KEM: Prehodni elementi, zlitine
 • ZGO: Narodno prebujanje
 • LUM: Iluzija prostora, nizanje prostorskih planov
 • AI2:
  • Food and meals (utrjevanje parts of speech)
  • Food and meals
 • ŠSP: Tek: fartlek

2. 4. 2020 (ČET)

 • DKE: Finance, delo in gospodarstvo
 • SLJ: UTRJEVANJE ODVISNIKOV
  • Učenci si bodo si zapisali tabelo z odvisniki in značilnimi vezniki v zvezke ter s pomočjo delovnega lista ponovili in utrdili znanje o obravnavanih odvisnikih.
 • FIZ: Orientacija na nebu
  • Učenci opravijo poskus, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju
 • MAT: Ploščina kroga
 • TIT: Ločevanje odpadkov
  • Učenci si ogledajo videoposnetek, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • BIO: Koža
 • OGK: Orodja za obdelavo kovin – utrjevanje
  • Učenci izdelajo vprašalnik in ga pošljejo učitelju.

1. 4. 2020 (SRE)

 • TJN: Die Entstehungsgeschichte der Burgen U – str. 71, 72, DZ – str. 80
 • SLJ: POGOJNI ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali pogojni odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 8, strani 26–27.
 • GEO: Površje Južne Amerike
 • KEM: Zlitine
 • ŠPO: Nogomet: poigravanja z žogo
 • RU: Učenje na daljavo – dopisovanje

31. 3. 2020 (TOR)

 • ZGO: Leto 1848 – leto revolucij
 • GEO: Južna Amerika lega in države
 • FIZ: Naše osončje
  • Učenci predelajo snov, rešijo naloge v delovnem zvezku, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Ploščina kroga
 • TJN: Eine mittelalterliche Burg
 • SLJ: NAMERNI ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali namerni odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 8, strani 24–25.

30. 3. 2020 (PON)

 • ŠPO: Nogomet: poigravanja z žogo
 • TJN: WIE ES EINMAL WAR
 • GUM: Nacionalne šole – 2. del
  • Delo z i-učbenikom za GUM
 • SLJ: VZROČNI ODVISNIK
  • Učenci bodo spoznali vzročni odvisnik in njegove značilnosti, nato pa rešili naloge, v oranžnem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 8, strani 22–23.
 • MAT: Ponovitev o obsegu kroga
 • AI1:
  • Utrjevanje
  • Deli živali in opis živali

——————————————————————————————————————————————————————-

23. 3. 2020 (PON)

 • ŠPO: Splošna kondicijska pripravljenost (vaje za moč ramenskega obroča, trupa in nog)
 • TJN: Wiederholung – Thema Berufe
  • Učenci opisujejo poklice. Pripravili bodo izdelek kot pripomoček za govorni nastop (ustna ocena). Učenci utrjujejo in ponovijo svoje znanje za govorni nastop.
 • GUM: Nacionalne šole v romantiki
  • Učenci bodo s pomočjo i-učenika spoznali značilnosti glasbe nacionalnih šol, dva predstavnika in poslušali primere glasbe.
 • SLJ: Podredno zložena poved
 • MAT: Empirična preiskava
  • Učenci bodo izdelali spletno anketo. Podrobna navodila dobijo učenci na svoje e – naslove.
 • AI1:
  • Utrjevanje present simple in present continuous (interaktivne vaje)
  • Animals (razvrščanje v skupine)

24. 3. 2020 (TOR)

 • ZGO: Pripravljanje na pisno ocenjevanje. Snov je v učbeniku od str. 56 do 83. Pomoč: zvezek in vprašanja od preverjanja.
 • GEO: Utrjevanje Srednja Amerika (prebivalstvo in gospodarstvo)
 • FIZ: Naše osončje
  • Učenci predelajo snov, rešijo naloge v delovnem zvezku, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Empirična preiskava – izdelovanje seminarske naloge
 • TJN: Übungen zum Präteritum
  • Učenci utrjujejo in ponovijo svoje znanje iz preterita. Učenci rešujejo spletne naloge.
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) berejo knjižici za nemško bralno značko EPI Lesepreis, ki jih imajo doma (razvijajo bralno razumevanje). Pole za tekmovanje rešujejo v četrtek.
 • SLJ: ČASOVNI ODVISNIK
  • Učenci si bodo zapisali vse o odvisnem in glavnem stavku ter časovnem odvisniku v zvezke ter rešili naloge 1–4 na straneh 14–15 v oranžnem DZ Slovenščina v oblaku 8.

25. 3. 2020 (SRE)

 • TJN: Präteritum – starke Verben
  • Učenci utrjujejo in ponovijo svoje znanje iz preterita. Učenci rešujejo spletne naloge in naloge v delovnem zvezku.
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) berejo knjižici za nemško bralno značko EPI Lesepreis, ki jih imajo doma (razvijajo bralno razumevanje). Pole za tekmovanje rešujejo v četrtek.
 • SLJ: KRAJEVNI ODVISNIK
  • Učenci bodo si zapisali vse o krajevnem odvisniku v zvezke, preverili domačo nalogo od ter rešili naloge 5–7 na strani 16 in naloge od 1. do 7, na straneh17 in 18, v oranžnem DZ, Slovenščina v oblaku 8.
 • BIO: Delovanje ušesa, bolezni in poškodbe ušes
 • KEM: Mehka in trda voda, spojine alkalijskih in zemeljsko alkalijskih-kovin
 • ŠPO: Splošna kondicijska pripravljenost

26. 3. 2020 (ČET)

 • DKE: Finance, delo in gospodarstvo
 • SLJ: NAČINOVNI ODVISNIK
  • Učenci bodo si zapisali vse o načinovnem odvisniku v zvezke, preverili domačo nalogo od ter rešili naloge od  1. do 8., na straneh od 19 in do 21,  v  oranžnem DZ, Slovenščina v oblaku 8.
 • FIZ: Planeti
  • Učenci predelajo snov, rešijo naloge v delovnem zvezku, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Empirična preiskava – izdelovanje seminarske naloge
 • TIT: Človek in delo
  • Učenci vsaj eno uro pomagajo v družini pri vsakdanjem opravilu, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • BIO: Nos in jezik – čutili za vonj in okus
 • OGK: Orodja za obdelavo kovin
  • Učenci izdelajo plakat in ga prinesejo k prvi uri OGK v šolo.

27. 3. 2020 (PET)

 • MAT: Empirična preiskava – dokončanje seminarske naloge
 • KEM: Zanimivosti o elementih
 • ZGO: DUNAJSKI KONGRES IN POSLEDICE
 • LUM: Iluzija prostora
 • AI2:
  • Besedne vrste
   • Učenci bodo spoznali štiri besedne vrste (samostalnik, pridevnik, prislov in glagol). S pomočjo gradiva bodo rešili naloge. Nato bodo ki so jih prejeli v prejšnjih urah razvrstili v skupine.
  • FOOD
   • Učenci bodo spoznali izraze za živila in nekatere jedi po svetu. S pomočjo besed iz prejšnje ure, bodo napisali zgodbo na temo hrana.
 • ŠSP: Tek, »JOGGING«