Interesne dejavnosti

LITERARNI KROŽEK (4. – 9.r)

 • 2. 6. 2020: GLASILO TROBENTICA
  • Učenci bodo urejali šolsko glasilo, Trobentica, za tisk in objavo.
 • 26. 5. 2020: GLASILO TROBENTICA
  • Učenci bodo spoznali šolsko glasilo, Trobentica, katerega bomo skupaj uredili za tisk in objavo.
 • 19. 5. 2020: GLASILO TROBENTICA
  • Učenci bodo spoznali šolsko glasilo, Trobentica, katerega bomo skupaj uredili za tisk in objavo.
 • 12. 5. 2020: INFODROM
  • Učenci bodo spoznali oddajo Infodrom in posneli intervju.
 • 5. 5. 2020: ŠPORTNI DAN – DAN DEJAVNOSTI
  • Učenci dobijo na svoje elektronske naslove navodila za izvedbo ŠPOTRNEGA DNE ter rešijo priložen delovni list oziroma napišejo poročilo in ga pošljejo razredniku na elektronski naslov.
 • 21. 4. 2020: Ustvarjanje pesmi za literarni natečaj: Župančičeva frulica 2020
  • Učenci bodo po navodilih pisali pesmi za literarni natečaj: Župančičeva frulica 2020 ter prispevke poslali po elektronski pošti.
 • 14. 4. 2020: Navodila za pisanje likovnih pesmi na poljubno temo
  • Učenci bodo po navodilih pisali likovne pesmi na poljubno temo ter prispevke poslali po elektronski pošti.
 • 7. 4. 2020: Navodila za literarni natečaj »Moja domovina – svoboden kot ptica!«
  • Učenci bodo po navodilih poustvarjali za literarni natečaj »Moja domovina – svoboden kot ptica!« ter prispevke poslali po elektronski pošti.
 • 31. 3. 2020: Navodila za literarna natečaja »Dječje carstvo«
  • Učenci bodo po navodilih poustvarjali za literarni natečaj »Dječje carstvo« ter prispevke poslali po elektronski pošti.
 • 24. 3. 2020: Navodila za literarna natečaja 40 dni brez alkohola in Mačje mesto
  • Učenci bodo po navodilih poustvarjali za literarna natečaja 40 dni brez alkohola in Mačje mesto ter prispevke poslali po elektronski pošti.

ŠOLSKO NOVINARSTVO (7. – 8.r)

 • 19. 5. 2020: ZAKLJUČNA URA IN ZAKLJUČEVANJE OCEN, UREJANJE TROBENTICE
  • Učenci v tem tednu pri pouku novinarstva podate vtise o izbirnem predmetu, šolsko novinarstvo. Dogovorili se bomo za pomoč pri urejanju šolskega glasila, Trobentica.
 • 12. 5. 2020: POTOVANJE SKOZI NAŠ SVET UMETNOSTI: Več znaš, več veljaš …
  • Učenci bodo spoznali oddajo Infodrom in o oddaji napisali kratko poročilo ter posneli intervju z družinskim članom in ga poslali po elektronski pošti.
 • 5. 5. 2020: ŠPORTNI DAN – DAN DEJAVNOSTI
  • Učenci dobijo na svoje elektronske naslove navodila za izvedbo ŠPOTRNEGA DNE ter rešijo priložen delovni list oziroma napišejo poročilo in ga pošljejo razredniku na elektronski naslov.
 • 21. 4. 2020: IZDELAVA ANALIZE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU UČENCEV Z DELOM NA DALJAVO IN IZDELAVA PREDSTAVITVE
  • Učenci bodo pri pouku novinarstva naredili analizo anketnega vprašalnika in predstavitev rezultatov, na temo: Zadovoljstvo staršev in učencev z delom na daljavo na OŠ Kuzma.
 • 14. 4. 2020: IZDELAVA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU UČENCEV IN STARŠEV Z DELOM NA DALJAVO NA SPLETNI APLIKACIJI 1NKA
  • Učenci bodo pri pouku novinarstva izdelali anketni vprašalnik v spletni aplikaciji 1NKA, na temo: Zadovoljstvo staršev in učencev z delom na daljavo na OŠ Kuzma.
 • 7. 4. 2020: IZDELAVA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU UČENCEM Z DELOM NA DALJAVO
  • Učenci bodo pri pouku novinarstva izdelali anketni vprašalnik z 10 vprašanji, na temo: Zadovoljstvo z delom na daljavo na OŠ Kuzma.
 • 31. 3. 2020: PESEM NA TEMO »KORONA VIRUS«
  • Učenci bodo pri pouku novinarstva napisali PESEM o aktualni temi »Korona virusu v Sloveniji«, pesmi bomo objavili na spletni strani šole.
 • 24. 3. 2020: ČLANEK NA TEMO »KORONA VIRUS« IN IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO NA OŠ KUZMA
  • Učenci v tem tednu pri pouku novinarstva napisali kar se da zanimiv članek o trenutno najbolj aktualni temi »Korona virusu v Sloveniji«, zraven še dopišejo da so šole zaradi tega zaprte in pouk poteka na daljavo, opišejo še na kak način to poteka na OŠ Kuzma.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (1. – 4.r)

 • 18. 5. 2020: Umivaj si roke
  • Učenci se naučijo pesem s pomočjo posnetka
 • 11. 5. 2020: Tuba Luba
  • Učenci se naučijo pesem s pomočjo posnetka in tako spoznajo nekaj instrumentov in zvokov le-teh.
 • 4. 5. 2020: Mur mur murenčki
  • Učenci se naučijo pesem s pomočjo posnetka in zraven uporabljajo slovenski znakovni jezik.
 • 20. 4. 2020: Šmentana muha
  • Učenci se naučijo pesem s pomočjo posnetkov.
 • 6. 4. 2020: Kranjski Janez gre v planine
  • Učenci se naučijo pesem z nadaljevanjem s pomočjo videoposnetka, ki sem ga sama pripravila.
 • 30. 3. 2020: Eko himna
  • Učenje in utrjevanje pesmi s pomočjo videoposnetkov, ter upevanje
 • 23. 3. 2020: Utrjevanje pesmi in mini koncert doma
  • Učenci skupaj s starši, brati, sestrami pojejo pesmice, ki se jih spomnijo ob pomoči besedil in spletnih povezav.

MLADINSKE PEVSKI ZBOR (6. – 8.r)

 • 1. 6. 2020: Utrjevanje
  • Učenci pojejo pesmi, ki so se jih naučili v tem šolskem letu pri MPZ.
 • 25. 5. 2020: Prisluhni školjki
  • Učenci se učijo pesmico o poletju.
 • 18. 5. 2020: Zgodba o prijateljstvu
  • Učenci pojejo in se učijo pesem ob posnetku in pišejo na zid aplikacija Padlet.
 • 11. 5. 2020: Življenje je lepo
  • Učenci pojejo in se učijo pesem ob posnetku, preizkusijo aplikacijo WeTransfer in pišejo na zid aplikacija Padlet.
 • 4. 5. 2020: Dobro jutro, življenje
  • Učenci pesem ob posnetku, preizkusijo aplikacijo WeTransfer in pišejo na zid aplikacija Padlet.
 • 20. 4. 2020: Zvončki in trobentice
  • Učenci pesem ob posnetku in preizkusijo aplikacijo WeTransfer.
 • 6. 4. 2020: Lean On Me
  • Učenci pesem ob posnetku in notnem gradivu obnovijo, se posnemajo in preizkusijo aplikacijo WeTransfer.
 • 30. 3. 2020: Lean On Me
  • Učenci se ob posnetku spletne strani sprostijo, ogrejejo in upojejo. Spoznajo aplikacijo Padlet in se učijo pesem Lean On Me ob pomoči notnega gradiva in posnetkov.
 • 23. 3. 2020: Upevanje in utrjevanje pesmi
  • Učenci se ob posnetku spletne strani sprostijo, ogrejejo in upojejo. Vaje večkrat ponovijo. Nato zapojejo in utrdijo že naučene pesmi ob posnetkih. Pojejo lahko v družinskem krogu.