7.a razred

3. 6. 2020 (SRE)

 • od 3. 6. 2020 naprej se ponovno pričenja pouk v šoli.

2. 6. 2020 (TOR)

 • NARAVOSLOVNI DAN: Grajski park, netopirji

1. 6. 2020 (PON)

 • TJN: Wiederholung
 • GUM: Ustvarjanje ritma in melodije
  • Učenci svojo pesem, ki so jo napisali v prejšnjem tednu, ritmizirajo ali uglasbijo.
 • NAR: Skrajna celinska vodna okolja
 • ŠPO: Cooperjev test
 • SLJ: OSEBEK
  • Učenci bodo spoznali Stavčni člen osebek, razlago prepisali v zvezek ter reševali naloge v oranžnem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Prikaz medsebojno odvisnih količin
 • AI1:
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

29. 5. 2020 (PET)

 • SLJ: POVEDEK – DL
  • Učenci bodo utrdili stavčni člen povedek, tako da bodo reševali naloge na delovnem listu.
 • LUM: Barvne dimenzije – barvnost
 • NAR: 
  • Nevretenčarji in ostale živali mlake
  • Mikroskopsko majhni organizmi
 • ZGO: Kdo so bili križarji?
 • LS1: Kiparski elementi, montažni kip

28. 5. 2020 (ČET)

 • TJN: Pfefferkörner- Film
 • DKE: V
 • SLJ: POVEDEK
  • Učenci bodo spoznali stavčne člen povedek in njegove značilnosti, si v zvezek prepisali razlago in reševali naloge v oranžnem delovnem zrezku, Slovenščina v oblaku 7.
 • TIT: Spremembe gibanja
 • MAT: Obseg in ploščina lika
 • ŠZZ: Vadba moči in ravnotežja
 • OGK: Mojster s kladivom

27. 5. 2020 (SRE)

 • GEO: Japonska
 • MAT: Obseg in ploščina lika
 • ŠPO: Razvijanje vzdržljivosti
 • TJN: Eine Apfelgeschichte, U, str. 128

26. 5. 2020 (TOR)

 • GEO: Utrjevanje
 • TJN: Übungen im Arbietsheft
 • ZGO: Moč cerkve in oživitev samostanov
 • SLJ: STAVEK IN STAVČNI ČLENI
  • Učenci bodo spoznali stavčne člene in njihove značilnosti, si v zvezek prepisali razlago in reševali naloge v oranžnem delovnem zrezku, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Preverjanje znanja o odstotkih

25. 5. 2020 (PON)

 • TJN: Mein Sporttag – pisni izdelek
 • GUM: Glasba v baroku
  • Ustvarjanje videoposnetka.
 • NAR: Obisk in značilnosti mlake
 • ŠPO: Ocenjevanje
 • SLJ: POVED IN STAVEK
  • Učenci bodo poved in stavek ter reševali naloge v zelenem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Utrjevanje znanja o odstotkih
 • AI1:
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

22. 5. 2020 (PET)

 • SLJ: BRANJE IN RAZUMEVANJE NUB
  • Učenci bodo prebrali NUB v oranžnem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 7 in spoznali poved ter stavek in reševali naloge.
 • LUM: Barvne dimenzije – barvnost
 • NAR: 
  • Tekoče celinske vode: potoki in reke
  • Ustno ocenjevanje
 • ZGO: Celjski grofje
 • LS1: Kiparski elementi, montažni kip

21. 5. 2020 (ČET)

 • ŠPORTNI DAN: PLES

20. 5. 2020 (SRE)

 • GEO: Kitajska
 • MAT: Tortni prikaz
 • ŠPO: Kolo športa
 • TJN: Sportarten – učni listi

19. 5. 2020 (TOR)

 • GEO: Vzhodna Azija – Naravne enote
 • TJN: Sport und Freizeit – interaktivne naloge
 • ZGO: Oblikovanje slovenskih zgodovinskih dežel
 • SLJ: UTRJEVANJE ZAIMKOV – DL
  • Učenci bodo ponovili in utrdili znanje o zaimkih ter rešili delovni list.
 • MAT: Računanje celote

18. 5. 2020 (PON)

 • TJN: Heute ist Sport angesagt – U, str. 125,126
 • GUM: Glasba v baroku in skladatelji
  • Učenci bodo s pomočjo e-virov poiskali imena baročnih skladateljev.
 • NAR: Celinske vode, stoječe celinske vode: jezero
 • ŠPO: Kolo športa
 • SLJ: KAZALNI ZAIMEK
  • Učenci bodo spoznali besedno vrsto kazalni zaimek in reševali naloge v zelenem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Računanje celote
 • AI1:
  • U
  • P

——————————————————————————————————————————————————————-

15. 5. 2020 (PET)

 • SLJ: OZIRALNI ZAIMEK
  • Učenci bodo spoznali besedno vrsto oziralni zaimek, si v zvezke zapisali razlago in reševali naloge v zelenem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • LUM: Barvne dimenzije – barvnost
 • NAR: 
  • Rast in razvoj do smrti
  • Žuželke, terensko delo
 • ZGO: P
 • LS1: Kiparski elementi, montažni kip

14. 5. 2020 (ČET)

 • TJN: Eine Erlebniswoche organisieren – mini projekt
 • DKE: Verstva
 • SLJ: VPRAŠALNI ZAIMEK
  • Učenci bodo reševali naloge o vprašalnem zaimku, v zelenem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 7 in si razlago prepisali v zvezek.
 • TIT: Električni tok
  • Utrjevanje znanja
 • MAT: Naloge z odstotki
 • ŠZZ: Navodila za izdelavo plakata
 • OGK: Ocenjevanje znanja

13. 5. 2020 (SRE)

 • GEO: Vzhodna Azija
 • MAT: Ocenjevanje znanja
 • ŠPO: Tabata
 • TJN: Eine Erlebniswoche organisieren – mini projekt

12. 5. 2020 (TOR)

 • GEO: Azija podnebje in rastlinstvo
 • TJN: Analiza ocenjevanja in poprava
 • ZGO: Podoba Evrope in življenje v srednjem veku
 • SLJ: SVOJILNI ZAIMEK IN BRANJE NUB
  • Učenci bodo prebrali NUB in reševali naloge o svojilnem zaimku, v zelenem delovnem zvezku, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Ponavljanje in utrjevanje

11. 5. 2020 (PON)

 • TJN: Ocenjevanje znanja, časovno omejen test, do 14.00
 • GUM: Glasba v baroku in glasbila
  • Učenci bodo s pomočjo slikovnega in zvočnega materiala spoznali nekaj baročnih instrumentov.
 • NAR: NESPOLNO IN SPOLNO RAZMNOŽEVANJE
 • ŠPO: Tabata
 • SLJ: PREDLOG – UTRJEVANJE
  • Učenci bodo spoznali besedno vrsto predlog in reševali naloge v zelenem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Analiza preverjanja znanja
 • AI1:
  • Preverjanje znanja

——————————————————————————————————————————————————————-

8. 5. 2020 (PET)

 • SLJ: PREDLOG
  • Učenci bodo spoznali besedno vrsto predlog, si v zvezke zapisali razlago in reševali naloge v zelenem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • LUM: Barvni linorez, nadaljevanje
 • NAR: 
  • Analiza preverjanja preko Zooma
  • Utrjevanje, reševanje nalog na spletu
 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje: Karantanija in Spodnja Panonija
 • LS1: Moda

7. 5. 2020 (ČET)

 • TJN: Ponavljanje in utrjevanje pred ocenjevanjem
  • Ocenjevanje znanja: ponedeljek, 11. 5. 2020
 • DKE: Verstva
 • SLJ: OCENJEVANJE ZNANJA – reševanje pisnega ocenjevanja znanja (omejen čas reševanja, učenci morajo preverjanje rešiti in oddati najkasneje do 14.00 ure)
  • Učenci bodo pisali pisno ocenjevanje znanja na temo DOMAČE BRANJE –  ter ga posredovali učiteljici.
 • TIT: Vezave stikal
  • 2. preverjanje znanja
 • MAT: Preverjanje znanja
 • ŠZZ: Atletika: spremljanje srčnega utripa
 • OGK: Igrajmo se doma

6. 5. 2020 (SRE)

 • GEO: Azija Lega in površje
 • MAT: Računanje deleža izraženega z odstotki
 • ŠPO: Gibalni raziskovalec
 • TJN: Perfektübungen, interaktivne naloge
  • Ocenjevanje znanja: ponedeljek, 11. 5. 2020

5. 5. 2020 (TOR)

 • ŠPORTNI DAN – GOZDNI ATLETSKI MNOGOBOJ

4. 5. 2020 (PON)

 • TJN: Ponavljanje in utrjevanje, interaktivne naloge
 • GUM: Glasba v baroku in kriteriji ocenjevanja
  • Učencem bom predstavila kriterije ocenjevanja, pogovarjali pa se bomo tudi v živo preko aplikacije ZOOM
 • NAR: Pisno preverjanje znanja
 • ŠPO: Gibalni raziskovalec
 • SLJ: POUSTVARJANJE NA TEMO PRVOMAJSKE POČITNICE V ČASU »KORONA VIRUSA«
  • Učenci bodo V ZVEZKE ZA KNJIŽEVNOST ALI V WORD napisali doživljajski spis o tem, kaj so počeli med počitnicami, glede na to, da so morali OSTATI DOMA«, saj smo v času Korona virusa.
 • MAT: Računanje deleža izraženega z odstotki
 • AI1:
  • Utrjevanje pred preverjanjem.
  • PISNO PREVERJANJE (Join – Formative)

——————————————————————————————————————————————————————-

24. 4. 2020 (PET)

 • Tehniški dan: Strokovna ekskurzija v slovensko pokrajino – Idrijsko hribovje!

23. 4. 2020 (ČET)

 • TJN: Preverjanje znanja
 • DKE: Verstva
 • SLJ: PREVERJANJE ZNANJA – reševanje pisnega preverjanja znanja na spletni aplikaciji Google form (omejen čas reševanja, učenci morajo preverjanje rešiti in oddati najkasneje do 14.00 ure)
  • Učenci bodo na spletni aplikaciji Google form rešili spletno pisno preverjanje znanja na temo samostalnik ter ga posredovali učiteljici.
 • TIT: Gonila v strojih in ekologija
  • 2. preverjanje znanja
 • MAT: Računanje deleža
 • ŠZZ: Nogomet
 • OGK: Orodja in stroji ter površinska zaščita kovin
  • 2. preverjanje znanja

22. 4. 2020 (SRE)

 • GEO: Vzhodna Evropa in Severna Azija – Utrjevanje
 • MAT: Računanje deleža
 • ŠPO: Atletika – tekalni dnevnik; počep in skleca
 • TJN: Übungen – interaktivne naloge

21. 4. 2020 (TOR)

 • GEO: Poselitev in gospodarstvo Vzhodne Evrope in Severne Azije
 • TJN: ÜBUNGEN – učni listi – Einkaufen
 • ZGO: Ponavljanje, utrjevanje fevdalizma in značilnosti življenja
 • SLJ: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE PRED PISNIM PREVERJANJEM ZNANJA
  • Učenci bodo ponavljali in utrjevali svoje znanje o samostalniku s pomočjo interaktivnih delovnih listov.
 • MAT: Odstotek

20. 4. 2020 (PON)

 • TJN: GEBURTSTAG – WIEDREHOLUNG, učni listi
 • GUM: Glasba v baroku – nadaljevanje
  • Učenci rešijo kviz in se povežejo na ZOOM – video srečanje.
 • NAR: OGLED FILMA ŽEJNI SVET
 • ŠPO: Atletika (tekaški dnevnik; vaje za moč-počep in skleca)
 • SLJ: BRANJE IN RAZUMEVANJE NUB
  • Učenci bodo prebrali NUB o Emoni, napisali strnjeno obnovo besedila, nato pa reševali naloge na straneh od 92 do 93, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Odstotek
 • AI1:
  • Ogledajo recept na youtube in rešijo delovni list.
  • Preberejo besedilo tradicionalnem načinu kuhanja Maorov in rešijo naloge razumevanja.

——————————————————————————————————————————————————————-

17. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV UTRJEVANJE S SPLETNIMI NALOGAMI
  • Učenci bodo na elektronsko pošto dobili linke s spletnimi interaktivnimi vajami, s katerimi bodo utrjevali in vadili sklanjanje samostalnikov.
 • LUM: Barvni linorez, nadaljevanje
 • NAR: 
  • Živčevje in hormoni
  • Kako pametne so živali in kaj čutijo?
 • ZGO: Spodnja Panonija
 • LS1: Moda

16. 4. 2020 (ČET)

 • TJN: Kathi hat Geburtstag U – str. 111
 • DKE: Vrednote
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV – UTRJEVANJE
  • Učenci bodo dobili delovni list z vajami, s katerimi bodo utrjevali in vadili sklanjanje samostalnikov moškega, ženskega in srednjega spola.
 • TIT: Gonila v strojih
  • Preverjanje znanja
 • MAT: Štirikotniki – izdelovanje plakata
 • ŠZZ: SKP: vaje v gozdu
 • OGK: Orodja in stroji ter površinska zaščita kovin
  • Preverjanje znanja

15. 4. 2020 (SRE)

 • GEO: Vzhodna Evropa in Severna Azija – Podnebje in rastlinstvo
 • MAT: Preverjanje znanja o štirikotnikih
 • ŠPO: Atletika: tekaški dnevnik; križanka
 • TJN: Eine Einladung schreiben – učni list

14. 4. 2020 (TOR)

 • GEO: Vzhodna Evropa in Severna Azija – Lega in države
 • TJN: Eine Spielesammlung ausprobieren: U – str. 115
 • ZGO: Karantanija – izguba samostojnoati
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali dnevno razlago o samostalnikih srednjega spola v zvezek, nato pa reševali naloge na straneh od 65 do 68, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Utrjevanje o štirikotnikih

——————————————————————————————————————————————————————-

10. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali razlago o samostalnikih srednjega spola in posebnostih v zvezek ter tudi sklanjanje množinskih samostalnikov srednjega spola in rešili naloge na straneh od 61 do 64, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • LUM: Barvni linorez
 • NAR: Deževnik, terensko delo
 • ZGO: Širjenje krščanske vere
 • LS1: Tipografija, nadaljevanje

9. 4. 2020 (ČET)

 • TJN: Übungen zu Perfekt – interaktivne naloge za ponovitev
 • DKE: Vrednote
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali razlago o samostalnikih srednjega spola v zvezek in rešili naloge na straneh od 57 do 60, v zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • TIT: Gonila v strojih
  • Učenci proučijo snov s pomočjo e učbenika.očevanje odpadkov.
 • MAT: Ponavljanje o štirikotnikih
 • ŠZZ: SKP: vaje za vzdrževanje in razvoj različnih pojavnih oblik moči
 • OGK: Površinska zaščita kovin
  • Učenci s pomočjo spleta in pogovora s starši spoznajo različne načine površinske zaščite kovin.

8. 4. 2020 (SRE)

 • GEO: Utrjevanje Severna Evropa
 • MAT: Deltoid
 • ŠPO: Športno vzgojni karton
 • TJN: Wie ist …? DZ, str. 72 -76

7. 4. 2020 (TOR)

 • GEO: Utrjevanje Severna Evropa
 • TJN: Wie ist …? U- str.107, 108
 • ZGO: Karantanija
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali dnevno razlago o samostalnikih ženskega spola in posebnostih v zvezek, nato pa reševali naloge na straneh od 53 do 56, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Deltoid

6. 4. 2020 (PON)

 • TJN: Was schenken wir…, U – str. 104-105, DZ, str. 69 ,70, 71
 • GUM: Slovenska glasba danes
 • NAR: Celično dihanje in dihala
 • ŠPO: Športno vzgojni karton
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali dnevno razlago o samostalnikih ženskega spola in posebnostih v zvezek, nato pa reševali naloge na straneh od 49 do 52, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Paralelogram – načrtovanje
 • AI1:
  • Poprava nalog in reševanje nalog s časom present simple-utrjevanje na goformative
  • Opis živali – bralno razumevanje – go formative

——————————————————————————————————————————————————————-

3. 4. 2020 (PET)

 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali razlago o samostalnikih ženskega spola in posebnostih sklanjanja v zvezek ter rešili naloge na straneh od 44 do 48, v zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • LUM: Strip, nadaljevanje
 • NAR: Enakonožni raki ali mokrice terensko delo
 • ZGO: Naselitev Slovanov v Vzhodne Alpe
 • LS1: Tipografija

2. 4. 2020 (ČET)

 • TJN: Das Verb »wollen« – U-str.102,103, reševanje učnih listov
 • DKE: Pravica do veroizpovedi, verske skupnosti v RS
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali razlago o samostalnikih ženskega spola v zvezek in rešili naloge na straneh od 40 do 43, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • TIT: Ločevanje odpadkov
  • Učenci si ogledajo videoposnetek, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Paralelogram
 • ŠZZ: Atletika: fartlek
 • OGK: Orodja za obdelavo kovin – utrjevanje
  • Učenci izdelajo vprašalnik in ga pošljejo učitelju.

1. 4. 2020 (SRE)

 • GEO: Gospodarstvo Severne Evrope
 • MAT: Načrtovanje štirikotnikov – paralelogram
 • ŠPO: Nogomet: poigravanja z žogo
 • TJN: Die Geburtstagsparty U-str.106, DZ, str. 67, 68
 • RU: Samoevalvacija o delu na daljavo

31. 3. 2020 (TOR)

 • GEO: Podnebje Severne Evrope
 • TJN: Im Supermarkt
 • ZGO: Naselitev Slovanov v Vzhodne Alpe
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali dnevno razlago o samostalnikih moškega spola in posebnostih v zvezek, nato pa reševali naloge na straneh od 35 do 39, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Trapez

30. 3. 2020 (PON)

 • TJN: Gerti und Kate bei Teenies
 • GUM: Renesansa – utrjevanje
  • Reševanje e-križanke.
 • NAR: Obtočila: kri, žile, srce
 • ŠPO: Nogomet: poigravanja z žogo
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA
  • Učenci bodo prepisali dnevno razlago o samostalnikih moškega spola in posebnostih v zvezek, nato pa reševali naloge na straneh od 30 do 34, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.Glagolski naklon – ponovitev in utrjevanje
 • MAT: Trapez
 • AI1:
  • Utrjevanje
  • Deli živali in opis živali

——————————————————————————————————————————————————————-

23. 3. 2020 (PON)

 • TJN: Wiederholung – Thema Tiere
  • Učenci opisujejo živali. Pripravili bodo izdelek kot pripomoček za govorni nastop (ustna ocena). Učenci utrjujejo in ponovijo svoje znanje za govorni nastop.
 • GUM: Instrumentalne glasbene oblike v baroku
  • Učenci bodo utrdili snov o baroku s pomočjo zvezkov, s pomočjo internetne strani pa bodo spoznali instrumentalne glasbene oblike v baroku in poslušali in analizirali glasbeno obliko fuga.
 • NAR: Telesna zgradba živali
 • ŠPO: Splošna kondicijska pripravljenost (vaje za moč ramenskega obroča, trupa in nog)
 • SLJ: Glagolski naklon – ponovitev in utrjevanje
 • MAT: Štirikotniki
  • Učenci bodo spoznavali različne izbočene štirikotnike: trapez, deltoid, paralelogram, romb, pravokotnik in kvadrat.
 • AI1:
  • Utrjevanje present simple in present continuous (interaktivne vaje)
  • Animals (razvrščanje v skupine)

24. 3. 2020 (TOR)

 • GEO: Utrjevanje znanja o Zahodni Evropi
 • TJN: Wiederholung – Tiere
  • Učenci opisujejo živali. Pripravili bodo izdelek kot pripomoček za govorni nastop (ustna ocena). Učenci utrjujejo in ponovijo svoje znanje za govorni nastop.
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) berejo knjižici za nemško bralno značko EPI Lesepreis, ki jih imajo doma (razvijajo bralno razumevanje).
 • ZGO: Srednjeveška  družba in značilnosti fevdalizma
 • SLJ: EDNINSKI IN MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI
  • Učenci bodo ponovili snov o edninskih in množinskih samostalnikih, tako da bodo pregledali poslane dokumente, nato pa rešili naloge 6–7, stran 19 in naloge 8. in 9., stran 20, v zelenem delovnem zvezku Slovenščina v oblaku 7.
 • MAT: Koti štirikotnika

25. 3. 2020 (SRE)

 • GEO: Severna Evropa
 • MAT: Načrtovanje štirikotnikov
 • ŠPO: Splošna kondicijska pripravljenost
 • TJN: Übungen zum Perfekt
  • Učenci utrjujejo in ponovijo svoje znanje iz perfekta. Učenci rešujejo spletne naloge.
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) berejo knjižici za nemško bralno značko EPI Lesepreis, ki jih imajo doma (razvijajo bralno razumevanje). Pole za tekmovanje rešujejo v četrtek.

26. 3. 2020 (ČET)

 • TJN: Wir lesen
  • Učenci razvijajo bralno tehniko in bralno razumevanje ob daljšem besedilu (knjigi) v nemščini. Učenci berejo glasno. Izberejo si vsaj tri različna besedila iz učbenika in napišejo  kratek povzetek besedila ali besedilo ilustrirajo v zvezek
  • *Učenci (tisti, ki so se prijavili) rešujejo naloge za nemško bralno značko EPI Lesepreis.
 • DKE: Pravica do veroizpovedi, verske skupnosti v RS
 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA
  • Učenci bodo najprej ponovili, kaj vemo o številu pri samostalniku in kako mu določimo spol. Nato bodo prepisali razlago o samostalnikih moškega spola v zvezek in rešili naloge. od 13. do 6., od 21 do 22 strani in naloge od 1. do 6., od 22 do 25 strani, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • TIT: Človek in delo
  • Učenci vsaj eno uro pomagajo v družini pri vsakdanjem opravilu, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • MAT: Načrtovanje štirikotnikov
 • ŠZZ: Atletika: fartlek
 • OGK: Orodja za obdelavo kovin
  • Učenci izdelajo plakat in ga prinesejo k prvi uri OGK v šolo.

27. 3. 2020 (PET)

 • SLJ: SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA
  • Učenci bodo najprej ponovili, kaj vemo o številu pri samostalniku in kako mu določimo spol. Nato bodo prepisali razlago o samostalnikih moškega spola v zvezek in rešili naloge od 13. do 6., od 21 do 22 strani in naloge od 1. do 6., od 22 do 25 strani, v  zelenem DZ, Slovenščina v oblaku 7.
 • LUM: Strip
 • NAR:
  • Organizmi se prehranjujejo
  • Človeški zajedavci
 • ZGO: ŽIVLJENJE PLEMIČEV IN KMETOV
  • Učenci vsaj eno uro pomagajo v družini pri vsakdanjem opravilu, odgovorijo na vprašalnik in ga pošljejo učitelju.
 • LS1: Premetanka