Soočam se s stresom

Stres je normalen telesni, duševni in vedenjski odziv na življenjske spremembe, obremenitve in nevarnosti. Lahko za kratek čas ali trajneje omaje posameznikovo notranje ravnovesje. Odraža se v negativnih mislih, čustvenem nelagodju, napetosti, vznemirjenosti, različnih neprijetnih telesnih znakih in spremembah v vedenju.

Za učinkoviti spoprijemanje s stresom bi vas radi seznanili z naravnimi in zdravimi načini sproščanja in pomirjanja. Vsak zase pa naj poišče tisti način, ki se mu najbolj prilega. Pomembno pa je, da določeno tehniko redno vadite in izvajate v vsakdanjem življenju.

Socialne in čustvene spretnosti prispevajo k osebni trdnosti in odpornosti na stres. Mlademu človeku dajejo občutek učinkovitosti in občutek, da obvladuje svoje življenje. Osebno trdnost in odpornost na stres povečujejo tudi optimizem, upanje, izražanje čustev, socialna podpora in doživetje smisla življenja.

Prirejeno po priročniku Zorenje skozi To sem jaz

Prilagam vam tudi nekaj tehnik sproščanja in umirjanja.

Tehnike sproščanja za učence

Tehnike sproščanja za odrasle

Suzana Farič, socialna pedagoginja