1. razred

15. 5. 2020 (PET)

 • ŠPO: Gimnastične vaje s kolebnico
 • NIZ TJN: DIE KÖRPERTEILE – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo najprej ponovili izraze za dele telesa, zapeli znano pesem o delih telesa in rešili delovni list ter zabavne spletne vaje o delih telesa.
 • SLJ: Samostojen zapis povedi (uporaba velikih tiskanih črk)
 • SPO: Ponovim in utrdim

14. 5. 2020 (ČET)

 • SLJ: BRALNI LISTI
 • MAT: Vadim in zbiram sončke
 • SPO: PONOVIM (Moje telo)
 • GUM: Ljudska pesem: BARČICA

13. 5. 2020 (SRE)

 • SLJ: PREVERJANJE ZNANJA
 • MAT: Števila do 20
 • LUM: Naravni mozaik iz kamnov
 • SPO: ZDRAVO ŽIVIM (PREHRANA)

12. 5. 2020 (TOR)

 • SLJ: Berem in rišem (vaje branja in pisanja)
 • MAT: Števila do 20
 • ŠPO: Otroški ples: V džungli
 • GUM: PESEM: Pika Poka pod goro

11. 5. 2020 (PON)

 • NIZ TJN: DIE KÖRPERTEILE
  • Učenci bodo v pobarvanki poiskali delovni list na temo DIE KÖRPERTEILE, preslikali besede v zvezke in sestavili sestavljano o delih telesa.
 • ŠPO: Sprehod v naravi
 • SLJ: Slikovna mreža
 • MAT: Števila do 20

——————————————————————————————————————————————————————-

8. 5. 2020 (PET)

 • ŠPO: Gimnastične vaje z žogo
 • NIZ TJN: DIE FRÜHLINGSBLUMEN
  • Učenci bodo najprej ponovili izraze za dejavnosti, ki jih počnemo spomladi, potem bodo spoznali izraze za nekatere spomladanske cvetlice, rešili delovne liste in spletne igre.
 • SLJ: Kako berem (KVIZ)
 • SPO: Kaj se zgodi, če si ne umivamo zob?

7. 5. 2020 (ČET)

 • SLJ: Slikovna mreža
 • MAT: Števila do 20
 • SPO: Zdravo živim (PREHRANA IN HIGIENA)
 • GUM: Pesem: PIKA POKA POD GORO

6. 5. 2020 (SRE)

 • SLJ: Berem in pišem (vaje branja in pisanja)
 • MAT: Števila do 20
 • LUM: RISANJE Z LESENIMI BARVICAMI: Igra senc
 • SPO: OCENJEVANJE ZNANJA (vreme in vremenski znaki)

5. 5. 2020 (TOR)

 • ŠPORTNI DAN – POHOD

4. 5. 2020 (PON)

 • NIZ TJN: DER FRÜHLING
  • Učenci bodo v pobarvanki poiskali delovni list na temo der Frühling in pobarvali dejavnosti, ki jih v spomladanskem času počnemo ter besede preslikali v zvezke za nemščino.
 • ŠPO: Vaje s kocko
 • SLJ: Lan pomaga mami (branje sličic ob poslušanju besedila)
 • MAT: Ponovim dolžino in števila do 20

——————————————————————————————————————————————————————-

24. 4. 2020 (PET)

 • ŠPO: Elementarne igre
 • NIZ TJN: PREVERJANJE ZNANJA – zvočni posnetek
  • Učenci bodo skupaj s starši naredili zvočni posnetek o znanju besedišča na temo števila, barve, šolske potrebščine in živali ter ga posredovali učiteljici – najkasneje do 24. 4. 2020 do 20.00 ure.
 • SLJ: V deželi črk (KVIZ)
 • SPO: Skrbim zase in za svoje zdravje

23. 4. 2020 (ČET)

 • SLJ: Velika tiskana črka F
 • MAT: Preverjanje znanja
 • SPO: ZDRAVO ŽIVIM (uvod)
 • GUM: Ponovimo nove pesmice

22. 4. 2020 (SRE)

 • SLJ: Prepis v ABC zvezek
 • MAT: Števila do 20
 • LUM: Grafomotorika: Risanje s kredo na talno površino ali s palico v pesek/zemljo
 • SPO: VIDIM in SLIŠIM (praktično delo)

21. 4. 2020 (TOR)

 • Delavnica ŠSS (Suzana Farič)
 • SLJ: OGLAŠANJE ŽIVALI (poslušanje posnetka)
 • MAT: Števila do 20 (zapis števil)
 • ŠPO: Gimnastične vaje na klopi
 • GUM: Glasbena pravljica: Medvedek Mikec

20. 4. 2020 (PON)

 • NIZ TJN: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE PRED PREVERJANJEM ZNANJA
  • Učenci bodo utrjevali in ponavljali besedišče o številih, barvah, šolskih potrebščinah in živalih pred preverjanjem znanja.
 • ŠPO: Elementarne igre z balonom
 • SLJ: Velika tiskana črka Ž
 • MAT: Števila do 20

——————————————————————————————————————————————————————-

17. 4. 2020 (PET)

 • ŠPO: LOV NA ŠPORTNI ZAKLAD
 • NIZ TJN: TSCHU, TSCHU WA – LIED UND ZAHLEN BIS 10 – WIEDERHOLUG
  • Učenci bodo ponovili in utrdili besedišče o številih in se učili novo pesem z naslovom Tschu, tschu wa, znanje pa bod utrdili še z reševanjem zabavnih spletnih nalog.
 • SLJ: VELIKA TISKANA ČRKA Z
 • SPO: VIDIM IN SLIŠIM

16. 4. 2020 (ČET)

 • SLJ: PRIPOVEDUJ OB NIZU SLIČIC
 • MAT: ŠTEVILA 16, 17, 18, 19 in 20 (konkretno)
 • SPO: S ČUTILI ZAZNAVAM SVET
 • GUM: RIŠEMO GLASBO

15. 4. 2020 (SRE)

 • SLJ: PESEM: Juri Muri v Afriki
 • MAT: MERIM DOLŽINO (nestandardne enote)
 • LUM: MOZAIK
 • SPO: PREVERJANJE ZNANJA

14. 4. 2020 (TOR)

 • SLJ:
  • VELIKA TISKANA ČRKA G
  • ZAPIS IN PREPIS (VELIKA TISKANA ČRKA G)
 • MAT: MERIM DOLŽINO (ocenim, merim)
 • ŠPO: VSAKODNEVNA JOGA
 • GUM: GREMO VSI NA PLES

——————————————————————————————————————————————————————-

10. 4. 2020 (PET)

 • ŠPO: Športna abeceda
 • NIZ TJN: DAS WETTER – WIEDERHOLUG
  • Učenci bodo ponovili in utrdili besedišče o vremenu in ga utrdili z reševanjem zabavnih spletnih nalog.
 • SLJ: Berem in pišem
 • SPO: Moje telo (ZDRAVA STOPALA)

9. 4. 2020 (ČET)

 • SLJ: Velika tiskana črka H
 • MAT: Števila do 15 (urejanje števil po velikosti)
 • SPO: Deli telesa in obraza
 • GUM: Ritmična plesna igra

8. 4. 2020 (SRE)

 • SLJ: Opis osebe
 • MAT: Števila do 15 (utrjevanje)
 • LUM: Velikonočna kokoška
 • SPO: Moje telo (uvod)

7. 4. 2020 (TOR)

 • SLJ: Pravljica: JURE KVAK, KVAK
 • MAT: Števila do 15 (utrjevanje)
 • ŠPO: Skok v daljino z mesta
 • GUM: Pesem: Diradi Čindara

6. 4. 2020 (PON)

 • NIZ TJN: DAS WETTER
  • Učenci bodo s poustvarjanjem ponovili besedišče o vremenu.
 • ŠPO: Gimnastične vaje s kartonom
 • SLJ: SOŠOLEC JURE (neumetnostno besedilo)
 • MAT: Števila do 15

——————————————————————————————————————————————————————-

3. 4. 2020 (PET)

 • ŠPO: Domači poligon
 • NIZ TJN: DIE TIERE – WIEDERHOLUNG
  • Učenci bodo ponovili in utrdili besedišče o živalih ter spoznali poimenovanje gibanja živali v nemščini.
 • SLJ: Velika tiskana črka B
 • SPO: Zdravo živim

2. 4. 2020 (ČET)

 • SLJ: Velika tiskana črka P
 • MAT: Učil se bom (števila do 15)
 • SPO: Ponovim
 • GUM: Pesem: Šuštrapolka

1. 4. 2020 (SRE)

 • SLJ: Berem sličice
 • MAT: Števila do 15
 • LUM: Črtna linija
 • SPO: Onesnaževanje okolja (razvrščanje odpadkov)

31. 3. 2020 (TOR)

 • SLJ: Pravljica: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO?
 • MAT: Števila do 15
 • ŠPO: Gibanje v naravi
 • GUM: Pesem: Kukavica

30. 3. 2020 (PON)

 • NIZ TJN: DIE TIERE
  • Učenci bodo s poustvarjanjem ponovili besedišče o živalih.
 • ŠPO: Zgornji odboj
 • SLJ: Čestitka
 • MAT: Števila do 15

——————————————————————————————————————————————————————-

23. 3. 2020 (PON)

 • NIZ TJN: Die Zahlen
 • ŠPO: Sprehod v naravi in gimnastične vaje z ruto
  • Učenci uživajo na svežem zraku ter opazujejo okolico. Razvijajo osnovno motoriko in se navajajo na obvladovanje lastnega telesa v različnih položajih.
 • SLJ: Berem in pišem
  • Učenci iz določenih črk sestavijo smiselne besede. Napišejo besede; z besedami dopolnijo povedi. Berejo pare besed in zaznavajo razliko med parom črk. Vadijo tehniko branja in so pozorni na vsebino. Vadijo branje z razumevanjem. Natančno berejo povedi.
 • MAT: Vadim in zbiram sončke
  • Učenci ponovijo, utrdijo računanje v obsegu do 10, telesa, like in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.

24. 3. 2020 (TOR)

 • SLJ:
  • Velika tiskana črka J
  • Utrjevanje zapisa črke S
 • MAT: Spoznajmo števila do 15
 • ŠPO: Plazenje in lazenje
 • GUM: Ponovimo pesmice

25. 3. 2020 (SRE)

 • SLJ: Skrb za okolje (zgodba ob nizu sličic)
 • MAT: Števila do 15
 • LUM: Prostorsko oblikovanje: Začel se je pomladni čas
 • SPO: Opazujem vreme

26. 3. 2020 (ČET)

 • SLJ: Velika tiskana črka Š
 • MAT: Utrjujemo števila do 15
 • SPO: Živo in neživo
 • GUM: Pesem: Metuljček Cekinček

27. 3. 2020 (PET)

 • ŠPO: Sprehod v naravo in opazovanje vremena
 • NIZ TJN: DIE ZAHLEN – WIEDERHOLUNG
  • Učenci rešijo naslednje naloge – preštejejo število enakih sličic in pobarvajo pobarvanko, potem pobarvajo pobarvanko kot od njih zahteva barvna skala in izračunajo račune ter pobarvajo pobarvanko kot od njih zahteva barvna skala.
 • SLJ: Ponovim
 • SPO: Onesnaževanje okolja